12:07 24/03/2022

Vietcombank phát hành hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy

Thu Hà -

Kể từ ngày 31/3/2022, Vietcombank sẽ áp dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy...

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thông báo về việc áp dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy:

Thời gian bắt đầu áp dụng hóa đơn điện tử: kể từ ngày 1/4/2022 (thời gian chính thức đưa hệ thống hóa đơn điện tử vào vận hành: Ngày 31/3/2022).

Giá trị pháp lý của hóa đơn điện tử: Hóa đơn điện tử do Vietcombank phát hành được đăng ký sử dụng với các cơ quan thuế theo đúng các quy định hiện hành về hóa đơn điện tử của Chính phủ và Bộ Tài chính, có đầy đủ tính pháp lý và được cho phép sử dụng để thay thế hóa đơn giấy.

Tiện ích của hóa đơn điện tử: Giúp khách hàng giao dịch với Vietcombank nhanh chóng, tra cứu hóa đơn thuận tiện mọi lúc, mọi nơi, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cũng như đáp ứng nhu cầu tích hợp với các phần mềm kế toán quản lý hóa đơn đầu vào, kê khai thuế của khách hàng.

Vietcombank phát hành hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy  - Ảnh 1

Hình thức hóa đơn điện tử: Khi triển khai hóa đơn điện tử, Vietcombank sẽ dừng cung cấp hóa đơn giấy đến khách hàng và chuyển sang cung cấp hóa đơn dưới dạng dữ liệu điện tử theo các phương thức:
Tra cứu, tải hóa đơn tại website https://einvoice.vietcombank.com.vn; Nhận hóa đơn điện tử qua địa chỉ email khách hàng đã đăng ký với Vietcombank.

Ngoài ra, khách hàng (là tổ chức) có thể chủ động truy cập vào hệ thống hóa đơn điện tử của Vietcombank để tra cứu và nhận hóa đơn (link portal tra cứu, tên truy cập và mật khẩu sẽ được Vietcombank gửi tới địa chỉ email khách hàng đã đăng ký).

* Thông tin chi tiết:

Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900 545413
Email: e-invoice@vietcombank.com.vn