20:09 20/08/2015

VietinBank khởi động dự án quản lý tài sản có rủi ro theo Basel II

Nam Hân

Đây là một trong những nội dung quan trọng của việc tuân thủ trụ cột 1 - Basel II

Bà Bùi Như Ý, Phó tổng giám đốc VietinBank phát biểu tại lễ khởi động.
Bà Bùi Như Ý, Phó tổng giám đốc VietinBank phát biểu tại lễ khởi động.
Ngày 19/8, VietinBank đã tổ chức lễ khởi động gói dịch vụ tư vấn quản lý tài sản có rủi ro theo Basel II (RWA). Đây là một trong những nội dung quan trọng của việc tuân thủ trụ cột 1 - Basel II.

Dự án quản lý tài sản có rủi ro theo Basel II là một trong những nội dung quan trọng của việc tuân thủ trụ cột 1 - Basel II. Đây là cơ sở để lượng hoá rủi ro, qua đó xác định lượng vốn ngân hàng cần nắm giữ.

Đồng thời, quản lý tài sản có rủi ro giữ vai trò nền tảng hỗ trợ triển khai trụ cột 2 và trụ cột 3, tạo động lực để ngân hàng chủ động xây dựng/củng cố hệ thống quản lý rủi ro toàn diện từ: Chiến lược, cơ cấu tổ chức, cơ chế chính sách, quy trình hoạt động đến các kỹ thuật/công cụ quản lý rủi ro hiện đại nhằm nhận diện, đo lường, đánh giá và kiểm soát rủi ro lành mạnh và an toàn hơn. Qua đó tối ưu hóa lượng vốn cần nằm giữ, nâng cao và thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh có điều chỉnh rủi ro.

Phát biểu tại lễ khởi động, bà Bùi Như Ý, Phó tổng giám đốc VietinBank, cho biết, VietinBank nằm trong nhóm top đầu 10 ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn thực hiện các phương pháp tiên tiến nhất để triển khai Basel II.

Theo lộ trình đến cuối năm 2015 sẽ triển khai theo phương pháp tiêu chuẩn và đến cuối năm 2018 triển khai theo phương pháp nội bộ cơ bản. Để đáp ứng lộ trình/quy định/hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, VietinBank thực hiện triển khai gói dịch vụ tư vấn quản lý tài sản có rủi ro theo Basel II - một trong những nội dung trọng tâm nhất của Hiệp ước Basel II.

"VietinBank mong muốn lựa chọn một đơn vị xứng đáng nhất, trên cơ sở tổng hòa tất cả các yếu tố để đảm bảo triển khai thành công gói dịch vụ tư vấn. Sự thành công của gói dịch vụ này sẽ là nền tảng quan trọng cho các dự án tiếp nối trong tương lai theo lộ trình triển khai Basel II tại VietinBank.

Quá trình lựa chọn đơn vị tư vấn cho gói dịch vụ này sẽ được tiến hành một cách minh bạch, công bằng, chính xác và tuân thủ các luật định liên quan nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất", bà Bùi Như Ý nhấn mạnh.

Bà Bùi Như Ý tin tưởng dự án sẽ được triển khai thành công tại VietinBank, đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, của Hiệp ước Basel II.

Triển khai thành công dự án sẽ mang lại những giá trị to lớn cho tất cả cổ đông, khách hàng, đối tác và VietinBank, đảm bảo phát triển kinh doanh bền vững, gia tăng tính minh bạch và nâng tầm VietinBank trên thị trường, lãnh đạo VietinBank cho biết.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Khối Quản lý rủi ro cam kết sẽ tuyển chọn kỹ lưỡng, công khai, minh bạch, theo đúng tiến độ để tìm ra đơn vị tư vấn có chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu của Dự án.

Được biết, thời gian chấm thầu sẽ bắt đầu từ 24/8 - 4/9/2015. Ngày 11/9/2015 sẽ công bố kết quả chấm thầu.