11:21 25/06/2018

Vietjet sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%

Thùy Linh

Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu của Vietjet là ngày 2/7/2018, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 29/6/2018

Sau khi trả cổ tức, vốn điều lệ của của Vietjet sẽ tăng từ 4.513 tỷ đồng lên hơn 5.416 tỷ đồng.
Sau khi trả cổ tức, vốn điều lệ của của Vietjet sẽ tăng từ 4.513 tỷ đồng lên hơn 5.416 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu của Vietjet là ngày 2/7/2018, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 29/6/2018.

Theo thông báo từ Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (mã: VJC), Công ty sẽ phát hành hơn 90,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức đợt cuối năm 2017 với tỷ lệ 20%.

Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu mới. Sau khi trả cổ tức, vốn điều lệ của của Vietjet sẽ tăng từ 4.513 tỷ đồng lên hơn 5.416 tỷ đồng.

Sau đợt chi trả cổ tức này, Vietjet sẽ hoàn thành trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông với tỷ lệ 60%, trong đó 40% bằng tiền.

Những năm qua, Vietjet đều đặn chia cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ cao, có năm trên 100%. Năm 2018, Công ty thông qua kế hoạch chia cổ tức 50%.

Mới đây, Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim) đăng ký mua tiếp 100.000 cổ phiếu VJC sau khi đã mua toàn bộ lượng cổ phiếu đăng ký đợt trước là 150.000 cổ phiếu.