11:09 05/12/2019

Viettel thắng áp đảo các giải thưởng an toàn thông tin năm 2019

Lương Giang

Công ty An ninh mạng Viettel đã có 10/10 sản phẩm, dịch vụ đăng ký dự thi đạt giải và là đơn vị có nhiều giải thưởng nhất, chiếm 40% các sản phẩm đạt giải

Chương trình năm nay có 25 sản phẩm, dịch vụ của 12 tổ chức, doanh nghiệp được vinh danh.
Chương trình năm nay có 25 sản phẩm, dịch vụ của 12 tổ chức, doanh nghiệp được vinh danh.

Tại Hội thảo - Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2019 vừa qua, kết quả bình chọn sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin xuất sắc 2019 đã được công bố. Công ty An ninh mạng Viettel đã có 10/10 sản phẩm, dịch vụ đăng ký dự thi đạt giải và là đơn vị có nhiều giải thưởng nhất, chiếm 40% các sản phẩm đạt giải.

Chương trình năm nay có 25 sản phẩm, dịch vụ của 12 tổ chức, doanh nghiệp được vinh danh.

Các danh hiệu này được coi là chứng chỉ chuyên ngành tin cậy, khẳng định và tôn vinh chất lượng, tính ưu việt, tính hiệu quả của sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin của tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam.

Nổi bật có thể kể đến Viettel Threat Intelligence là một trong hai sản phẩm đạt danh hiệu Sản phẩm an toàn thông tin mới xuất sắc năm 2019. Sản phẩm này cung cấp các thông tin, tri thức về an toàn thông tin được thu thập bởi nhiều nguồn khác nhau từ các mối đe dọa trên toàn thế giới. Các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ sẽ nắm được những thông tin về nguy cơ mất an toàn thông tin và được các bên chia sẻ, phân tích và đưa ra phương án xử lý cụ thể.

Quá trình đánh giá, kiểm định các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin có sự tham gia của các tổ chức như Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã (Ban Cơ yếu Chính phủ), Trung tâm VNCERT (Bộ Thông tin và Truyền thông), Viện 10 (Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng), Đội chuyên gia Chi hội VNISA phía Nam.

Từ kết quả bình chọn của chương trình, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ để đưa vào danh mục các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin mạng nội địa ưu tiên sử dụng trong các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên và các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử theo Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 7/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

Trong số các sản phẩm được giải của Công ty An ninh mạng Viettel, có 5 sản phẩm đạt danh hiệu Sản phẩm An toàn thông tin Chất lượng cao 2019; 2 sản phẩm đạt danh hiệu sản phẩm an toàn thông tin mới xuất sắc 2019; 3 dịch vụ đạt danh hiệu dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu 2019.