16:50 24/10/2018

Vinacomin dự kiến thu 286 tỷ từ việc bán đấu giá cổ phần tại 2 công ty con

Hà Anh

HNX thông báo đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV

9 tháng đầu năm, lợi nhuận dự kiến của Tập đoàn đạt khoảng 3.500 tỷ đồng, bằng 175% so với kế hoạch.
9 tháng đầu năm, lợi nhuận dự kiến của Tập đoàn đạt khoảng 3.500 tỷ đồng, bằng 175% so với kế hoạch.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV, hai công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin).

Theo đó, sáng 22/11, Vinacomin sẽ tiến hành đấu giá 17,87 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV, tương đương 99,27% vốn điều lệ, giá khởi điểm 10.800 đồng/cổ phiếu.

Cùng ngày, Vinacomin cũng đấu giá 7,65 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin, tương đương 76,5% vốn điều lệ, giá khởi điểm 12.200 đồng/cổ phiếu.

Nếu đấu giá thành công toàn bộ số cổ phần của 2 công ty con nói trên. Ước tính, Vinacomin sẽ thu về tối thiểu 286 tỷ đồng.

Trước đó, Vinacomin đã có thông báo về việc điều chỉnh giá chào mua công khai 4.547.469 cổ phiếu, tương ứng với 14% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu TC6, từ 5.500 đồng/cổ phiếu lên 6.500 đồng/cổ phiếu.

Nếu giao dịch thành công, Vinacomin dự kiến tăng sở hữu tại Than Cọc Sáu từ 51% lên 65% vốn điều lệ.