06:51 18/06/2013

Vinalines đã thoái hết vốn tại SFI, VSC, GMD

Hà Anh

Giao dịch nhằm tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư với tổng số cổ phiếu Vinalines đã bán là hơn 1,64 triệu

Diễn biến giá cổ phiếu SFI trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SFI trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên (Vinalines) báo cáo kết quả giao dịch tại Công ty Cổ phần Đại lý liên hiệp vận chuyển Gemadept (mã GMD), Công ty Cổ phần Đại lý vận tải Safi (mã SFI) và Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC), nhằm tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư.

Theo đó, Vinalines đã thoái toàn bộ 1,18 triệu cổ phiếu SFI, chiếm 13,54% vốn điều lệ của Safi và không còn là cổ đông lớn. Thời gian giao dịch từ ngày 19/6 đến ngày 18/7.

Bên cạnh đó, Vinalines cũng bán hết hơn 415 nghìn cổ phiếu VSC, tương đương 1,74% vốn điều lệ của Vinconship từ ngày 21/5 đến 21/6.

Tương tự, trong khoảng thời gian từ ngày 16/5 đến ngày 16/6, Vinalines đã bán hết 51.040 cổ phiếu GMD, chiếm 0,09% vốn điều lệ Gemadept.

Sau giao dịch, Vinalines không còn sở hữu cổ phiếu nào của SFI, VSC và GMD.