14:49 22/03/2018

Vinamilk trình ngân sách 25 tỷ đồng thưởng cho Hội đồng quản trị

Bạch Dương

Vốn điều lệ của Vinamilk dự kiến sẽ tăng lên 17.400 tỷ đồng trong năm 2018

Vinamilk đặt kế hoạch kinh doanh chững lại so với các đối thủ cùng ngành.
Vinamilk đặt kế hoạch kinh doanh chững lại so với các đối thủ cùng ngành.

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã chứng khoán VNM) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Cuộc họp sẽ được diễn ra vào ngày 31/3 tới đây.

Năm 2018, công ty đặt chỉ tiêu doanh thu 55.500 tỷ, lợi nhuận sau thuế 10.752 tỷ đồng, tăng lần lượt 8,5% và 4,6% so với năm 2017. 

Như vậy, so với kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018 không có nhiều đột phá.

Dựa trên kế hoạch năm 2018, Vinamilk dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế. Thời điểm chi trả tạm ứng đợt 1/2018 vào quý 3/2018 với 2.000 đồng/cổ phiếu và đợt 2/2018 dự kiến trong tháng 5-6 năm 2019.

Đặc biệt, Vinamilk cho biết để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo, kiện toàn bộ máy lãnh đạo, Hội đồng quản trị công ty đề xuất phê duyệt nâng số thành viên nhiệm kỳ 2017 - 2021 lên 11.

Cụ thể, Vinamilk đã có một ứng viên là ông Alain Xavier Cany (sinh năm 1949, tại Pháp), đang là Trưởng đại diện - Chủ tịch Tập đoàn Jardine Matheson Limited (Việt Nam). Ngoài ra, ông còn là Chủ tịch Hội đồng Tín thác Saigon Children's Charity CIO, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Liên Á Châu.

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2018 cũng được đề xuất tăng lên 25 tỷ đồng dành cho 11 người. Năm 2017, mức chi thù lao này cũng ở mức 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, Vinamilk cũng dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5:1 (cứ 5 cổ phiếu được thưởng 1 cổ phiếu), mức tối đa phát hành thêm là 290 triệu cổ phiếu. Theo đó, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng thêm khoảng 2.900 tỷ đồng. lên khoảng 17.400 tỷ. Thời gian thực hiện trong quý 3/2018.

Năm 2017, Vinamilk cũng thực hiện chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 50%.