14:50 31/05/2018

VinaPhone chuyển 15 triệu thuê bao 11 số về đầu 08x

Thủy Diệu

Mạng di động VinaPhone vừa cho biết sẽ tiến hành chuyển đổi 15 triệu thuê bao đầu 11 số sang 10 số đầu 08x

Thuê bao 11 số của VinaPhone chuyển 10 số với mã mạng 08x tương ứng: 0123 về 083, 0124 về 084, 0125 về 085, 0127 về 081 và 0129 sẽ chuyển về 082.
Thuê bao 11 số của VinaPhone chuyển 10 số với mã mạng 08x tương ứng: 0123 về 083, 0124 về 084, 0125 về 085, 0127 về 081 và 0129 sẽ chuyển về 082.

Thực hiện chiến dịch chuyển đổi mã mạng theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, VinaPhone tới đây sẽ tiến hành chuyển đổi 15 triệu thuê bao đầu 11 số sang 10 số đầu 08x.

Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VinaPhone) vừa phát đi thông cáo, cho biết, tất cả các thuê bao 11 số của VinaPhone sẽ chính thức chuyển về thuê bao 10 số với mã mạng 08x tương ứng: 0123 về 083, 0124 về 084, 0125 về 085, 0127 về 081 và 0129 sẽ chuyển về 082.

Nhà mạng này cho biết sẽ nhắn tin đến từng khách hàng đang sử dụng thuê bao 11 số trước 60 ngày; đảm bảo các biện pháp kỹ thuật để khách hàng có thể quay số song song trong thời gian 60 ngày kể từ ngày chuyển đổi; duy trì âm báo trong 90 ngày hướng dẫn khách hàng quay số mã mạng mới.

Đồng thời sẽ lên phương án tổng thể điều phối quá trình thực hiện từ truyền thông, kỹ thuật… để đảm bảo việc triển khai kế hoạch chuyển đổi không làm ảnh hưởng.

Về phương án kỹ thuật, theo VinaPhone, nhà mạng đã lên kịch bản chi tiết bao gồm các bước: khai báo, định tuyến mã mạng mới tại tất cả các hệ thống tổng đài di động, cố định. Khai báo tại các hệ thống kỹ thuật mạng lưới: IN, OCS...; sửa đổi các hệ thống phần mềm đối soát, thanh toán, phân chia nội bộ; sửa đổi phần mềm các hệ thống tính cước, in hóa đơn,...

Nhà mạng cũng chuẩn bị các âm thông báo chuyển đổi mã mạng; thông báo đến các đối tác nước ngoài; và lên kế hoạch thử nghiệm phương án kỹ thuật chuyển đổi mã mạng đối với 1 vài dải số có ít thuê bao: thử nghiệm nội bộ và thử nghiệm liên mạng.

Theo VinaPhone, trong chiến dịch chuyển đổi mã mạng trên, tất cả các thuê bao di động 10 số vẫn được giữ nguyên không thay đổi, chỉ thay đổi mã mạng đối với các thuê bao 11 số. Ví dụ: số thuê bao 11 số của VinaPhone là 0123.4567890 sau khi đổi mã mạng sẽ thành 083.4567890. Nghĩa là chỉ thay mã mạng cũ (123) bằng mã mạng mới (83) khi quay số.

Nhà mạng này cũng khẳng định sẽ thực hiện chuyển đổi mã mạng theo đúng kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới khách hàng. Mọi thao tác chuyển đổi chủ yếu thực hiện trên hệ thống kỹ thuật của nhà mạng nên sẽ không bị ảnh hưởng đến chất lượng cuộc gọi.