21:49 02/05/2018

Vinare sát cánh cùng thị trường bảo hiểm Việt Nam

Hải Tiến

Lĩnh vực hoạt động chính của Vinare là kinh doanh nhận và nhượng tái bảo hiểm từ thị trường Việt Nam và quốc tế, hỗ trợ thị trường bảo hiểm trong nước phát triển

Trong quá trình 23 năm hoạt động, Vinare đã đạt được nhiều thành tích nổi bật được Nhà nước ghi nhận với các Huân chương Độc lập hạng Ba và các Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.
Trong quá trình 23 năm hoạt động, Vinare đã đạt được nhiều thành tích nổi bật được Nhà nước ghi nhận với các Huân chương Độc lập hạng Ba và các Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.

Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Vinare) là công ty chuyên tái bảo hiểm đầu tiên của thị trường bảo hiểm Việt Nam được thành lập từ tháng 9 năm 1994 theo định hướng mở cửa và phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam của Chính phủ.

Từ năm 2005, Vinare hoạt động dưới hình thức tổng công ty cổ phần trong đó cổ đông Nhà nước Tổng công ty kinh doanh và đầu tư vốn nhà nước (SCIC) nắm giữ 40,36% vốn điều lệ và cổ đông chiến lược nước ngoài Tập đoàn Tái bảo hiểm Swiss Re nắm giữ 25% vốn điều lệ.

Lĩnh vực hoạt động chính của Vinare là kinh doanh nhận và nhượng tái bảo hiểm từ thị trường Việt Nam và quốc tế, hỗ trợ thị trường bảo hiểm trong nước phát triển, thông qua hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm góp phần nâng phần dịch vụ giữ lại của thị trường bảo hiểm trong nước và các hoạt động đầu tư đầu tư tài chính theo luật định.

Trong quá trình 23 năm hoạt động, Vinare đã đạt được nhiều thành tích nổi bật được Nhà nước ghi nhận với các Huân chương Độc lập hạng Ba và các Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba. Trong lĩnh vực kinh doanh tái bảo hiểm, doanh thu phí nhận tái bảo hiểm tăng trưởng bình quân 11%/năm, doanh thu phí giữ lại tăng trưởng bình quân 17%/năm.

Trong lĩnh vực đầu tư tài chính, thu nhập hoạt động đầu tư tăng trưởng bình quân 23%/năm. Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân 19%/năm. Tính đến hết năm 2017, Vinare có vốn điều lệ thực góp 1.310 tỷ VND, vốn chủ sở hữu đạt 2.647 tỷ VND, tổng tài sản đạt 6.239 tỷ VND.

Vinare là doanh nghiệp đi đầu trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp của Đảng với việc thực hiện cổ phần hóa thành công năm 2004 và phát hành bổ sung vốn và lựa chọn đối tác chiến lược năm 2007. Tập đoàn Swiss Re - tập đoàn tái bảo hiểm lớn nhất thế giới với lịch sử hơn 150 năm hoạt động - đã được lựa chọn làm cổ đông chiến lược nước ngoài duy nhất của Vinare.

Các cam kết hợp tác chiến lược của cổ đông Swiss Re đã tạo điều kiện cho Vinare được tiếp nhận những công nghệ sản phẩm bảo hiểm/tái bảo hiểm tiên tiến nhất thế giới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín của Vinare trên thị trường bảo hiểm/tái bảo hiểm trong nước và quốc tế. Giao dịch lựa chọn đối tác chiến lược của Vinare đã được tạp chí Finance Asia bình chọn là "Giao dịch thành công nhất Việt Nam năm 2008".

Vinare được tổ chức xếp hạng quốc tế A.M. Best xếp hạng Năng lực tài chính mức "B " (Tốt) và Năng lực tín dụng của tổ chức phát hành mức "bbb " với triển vọng ổn định (Stable outlook). Theo đánh giá của A.M.Best, mức xếp hạng này thể hiện Vinare là nhà tái bảo hiểm có "năng lực tài chính vững chắc, kết quả kinh doanh ổn định, thanh khoản tốt và có vị thế mạnh trên thị trường tái bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam".

Cổ phiếu của Vinare (mã chứng khoán VNR) được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ năm 2006. Tổng công ty luôn đi đầu trong việc nâng cao chất lượng quản trị công ty, đảm bảo minh bạch về thông tin và quyền lợi công bằng cho các cổ đông. Vinare liên tục được vinh danh trong Top 30 doanh nghiệp minh bạch nhất và quản trị công ty tốt nhất theo Chương trình đánh giá công bố thông tin và minh bạch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ năm 2014 đến nay.

Năm 2017, Vinare năm trong Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất và xếp thứ 5/14 doanh nghiệp ngành bảo hiểm có lợi nhuận tốt nhất theo báo cáo Chương trình xếp hạng Profit 500 của tổ chức Vietnam Report.

Vinare cũng được vinh danh là doanh nghiệp đạt chỉ số Tài chính tốt nhất năm 2017 và doanh nghiệp đạt chỉ số tài chính dẫn đầu ngành Bảo hiểm theo kết quả của chương trình Đánh giá năng lực doanh nghiệp do Viện Nghiên cứu và Phát triển Doanh nghiệp, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam và Báo Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp thực hiện.

Tạp chí Global Brands có trụ sở tại Anh đã lựa chọn Vinare là "Thương hiệu Tái bảo hiểm tốt nhất Việt Nam năm 2017".