07:54 07/08/2021

Vĩnh Long duyệt đề cương phát triển đô thị Trà Ôn hơn 1.300ha

Mộc Minh

Đô thị Trà Ôn sẽ được quy hoạch trở thành đô thị phát triển của khu vực cửa ngõ phía Đông Nam tỉnh Vĩnh Long…

Cầu Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long là cầu dây văng  đầu tiên ở Việt Nam, nối 2 bờ sông Tiền ở hai tỉnh Vĩnh Long -Tiền Giang.
Cầu Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long là cầu dây văng đầu tiên ở Việt Nam, nối 2 bờ sông Tiền ở hai tỉnh Vĩnh Long -Tiền Giang.

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có quyết định số 2076 (ngày 04/8/2021) về phê duyệt đề cương hồ sơ đề xuất Khu vực phát triển đô thị Trà Ôn, huyện Trà Ôn đến năm 2030.

Theo đó, quy mô khu vực lập hồ sơ đề xuất hơn 1.300ha. Phạm vi ranh giới lập quy hoạch bao gồm: toàn bộ diện tích thị trấn Trà Ôn và 5 ấp của xã Thiện Mỹ (ấp Giồng Thanh Bạch, Mỹ Phó, Mỹ Lợi, Mỹ Hòa, Mỹ Hưng) thuộc huyện Trà Ôn.

Đề cương hồ sơ là cơ sở pháp lý để quản lý, phát triển đô thị Trà Ôn, phù hợp với Chương trình Phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030 và điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Trà Ôn đến năm 2030, hướng đến mục tiêu trở thành đô thị loại IV.

Đồng thời, việc lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Trà Ôn nhằm huy động, phân bổ các nguồn lực cho đầu tư phát triển đô thị, đề xuất các dự án phát triển đô thị trong giai đoạn đến năm 2030.

Trước đó, tại Quyết định số 973 (ngày 02/5/2019), UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt Đồ án quy hoạch chung thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn đến năm 2030, với quy mô 1.309,9 ha.

Đô thị Trà Ôn có tính chất là một đô thị phát triển của khu vực cửa ngõ phía Đông Nam tỉnh Vĩnh Long; Là đô thị loại IV, trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại dịch vụ, văn hóa, khoa học kỹ thuật của huyện Trà Ôn; Là đầu mối giao thông quan trọng của huyện Trà Ôn với các khu vực lân cận.

Định hướng phát triển không gian đô thị Trà Ôn đến năm 2030: phát triển vùng nông nghiệp công nghệ cao, phát triển thương mại cấp tiểu vùng, du lịch sinh thái, cụm công nghiệp…

Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách và các nguồn viện trợ, đầu tư của các tổ chức trong, ngoài nước, cùng các nguồn vốn hợp tác khác…

Theo kế hoạch được duyệt, năm 2021 trên địa bàn huyện Trà Ôn thu hồi 13,75ha đất nông nghiệp và 4,67ha đất phi nông nghiệp để thực hiện một số công trình, dự án.

Đồng thời chuyển mục đích sử dụng 18,54ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 2,09ha và 0,49ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Năm 2021 huyện Trà Ôn có 21.936,78ha đất nông nghiệp, 4.774,75ha đất phi nông nghiệp và 2,89ha đất chưa sử dụng.