22:37 26/07/2012

VMG bị hủy niêm yết cổ phiếu

Hà Anh

9,6 triệu cổ phiếu VMG bị hủy niêm yết trên HNX từ ngày 26/7 do cổ phiếu này không có giao dịch tại HNX trong thời hạn 12 tháng

Diễn biến giá cổ phiếu VMG trong tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu VMG trong tháng qua - Nguồn: HNX.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (mã VMG-HNX).

Theo đó, số cổ phiếu VMG bị hủy trên HNX là 9.600.000 cổ phiếu, với giá trị cổ phiếu hủy niêm yết theo mệnh giá là 96 tỷ đồng. Ngày hủy niêm yết là ngày 26/7/2012.

Nguyên nhân mà HNX đưa ra là cổ phiếu VMG không có giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong thời hạn 12 tháng.

Theo số liệu giao dịch trên HNX, kết thúc phiên giao dịch hôm nay (ngày 26/7) giá cổ phiếu VMG đạt 4.300 đồng/cổ phiếu.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 của VMG, doanh thu của công ty này đạt 50 tỷ đồng, giảm 26,47% so với cùng kỳ (68 tỷ đồng), lũy kế đạt 110 tỷ đồng, giảm 37,29% so với cùng kỳ (175,4 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế quý 2 công ty lỗ 1,37 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 10,6 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng lỗ 2,064 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 12,35 tỷ đồng.