00:41 27/10/2012

Vốn FDI qua các con số

Nhật Bình

Cục Đầu tư nước ngoài vừa công bố thông tin về tình hình thu hút vốn FDI tính đến ngày 20/10

<br>
<br>