16:00 16/10/2018

Vụ kiến nghị về mặt hàng “cần trục bánh lốp”: Tổng cục Hải quan lên tiếng

Đặng Hương

Tổng cục Hải quan cho biết sẽ có buổi làm việc với các doanh nghiệp về phân loại mặt hàng "cần trục bánh lốp" và "xe cần cẩu" vào ngày 18/10

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trước những kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến phân loại mặt hàng "cần trục bánh lốp" và "xe cần cẩu", Tổng cục Hải quan cho biết cơ quan này sẽ có buổi làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp về phân loại mặt hàng này vào ngày 18/10.

Đại diện Cục Thuế Xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan cho biết, cơ quan này đã trao đổi với Cục Đăng kiểm, Bộ Giao thông Vận tải. Theo ý kiến của Cục Đăng kiểm tại công văn 5468/ĐKVN-VAQ ngày 29/8/2018, các mặt hàng cần trục bánh lốp loại có 2 cabin riêng biệt (cabin điều khiển di chuyển phương tiện và cabin điều khiển cần trục) có kết cấu tương tự ôtô cần cẩu và phù hợp phân loại thuộc mã số 8705.10.00 "xe cần cẩu", không phù hợp phân loại là máy móc thuộc mã số 8426.41.00.

Như vậy, ý kiến của Cục Đăng kiểm thống nhất với các văn bản hướng dẫn phân loại đã có của Tổng cục Hải quan.

Ngoài ra, đại diện Cục Thuế Xuất nhập khẩu cho biết, Bộ Giao thông Vận tải phân loại hàng hóa trên cơ sở tiêu chuẩn Việt Nam là để phục vụ mục đích quản lý chuyên ngành. Tổng cục Hải quan phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng hóa (theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam), làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa theo quy định tại Luật Hải quan.

Tại các công văn số 552/TCHQ-TXNK ngày 26/1/2018 và 2383/TCHQ-TXNK ngày 3/5/2018, Tổng cục Hải quan công nhận các mặt hàng xem xét là Cần trục bánh lốp theo TCVN 7772:2007. Tuy nhiên các loại cần trục bánh lốp được xem xét này phù hợp phân loại thuộc nhóm 87.05, mã số 8705.10.00 "Xe cần cẩu" tại danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Việc phân loại theo tiêu chuẩn Việt Nam và theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam là riêng biệt và có các phạm vi, tiêu chí khác nhau.

Tuy nhiên, tại Phụ lục II Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT ngày 21/4/2015 của Bộ Giao thông về việc công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành thì tất cả các loại cần trục bánh lốp hiện đang áp dụng mã số 8426.41.00.

Việc xác định mã số như vậy chưa phù hợp với nguyên tắc phân loại hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Tổng cục Hải quan đã có trao đổi với Bộ Giao thông Vận tải về vấn đề này, theo đó, hiện Bộ Giao thông Vận tải đã sửa đổi các Thông tư theo hướng thống nhất với danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Đối với ý kiến của doanh nghiệp liên quan đến việc một mặt hàng mỗi thời điểm lại hướng dẫn phân loại, áp mã khác nhau, Tổng cục Hải quan phân tích, từ năm 2006, Tổng cục Hải quan có công văn 4462/TCHQ-GSQL ngày 22/9/2006 phân loại các mặt hàng tương tự vào nhóm 8705.10.00 ngoài ra không có các công văn hướng dẫn khác.

Tại Công văn số 552/TCHQ-TXNK ngày 26/1/2018 và số 2383/TCHQ-TXNK ngày 3/5/2018, việc phân loại không khác so với văn bản đã hướng dẫn và chỉ làm rõ phạm vi nhóm 84.26 và mặt hàng đáp ứng được phạm vi của nhóm 84.26.

Tuy nhiên, để doanh nghiệp hiểu rõ hơn về phân loại mặt hàng này, ngày 18/10 tới Tổng cục Hải quan sẽ có buổi trao đổi với các doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng này để trực tiếp lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, đồng thời sẽ có sự phân tích kỹ hơn về phân loại mặt hàng này. Từ đó, Tổng cục Hải quan sẽ có đề xuất với Bộ Tài chính để xử lý những vướng mắc cho doanh nghiệp - Phó cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu cho biết.