08:12 18/07/2017

Vượt Mỹ, Hàn Quốc thành đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam

Bạch Dương

Trong quan hệ thương mại với Hàn Quốc, Việt Nam ở vị thế nhập siêu lớn

Hàn Quốc vượt qua Mỹ, EU, ASEAN trở thành đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam.
Hàn Quốc vượt qua Mỹ, EU, ASEAN trở thành đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam.

Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 6 đạt 35,88 tỷ USD - giảm 1,4% so với tháng trước. Như vậy, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa nửa đầu năm 2017 đạt 198,22 tỷ USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 129,62 tỷ USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ. Cụ thể, xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 68,97 tỷ USD, nhập khẩu đạt 60,66 tỷ USD.

Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn trong nước đạt 68,6 tỷ USD - tăng 17,2% so với cùng kỳ.

Cụ thể, xuất khẩu của khối doanh nghiệp trong nước đạt 28,76 tỷ USD - tăng 15,9%; nhập khẩu là 39,84 tỷ USD - tăng 18,1% so với cùng kỳ.

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 6/2017, cán cân thương mại cả nước tiếp tục thâm hụt 292 triệu USD, luỹ kế 6 tháng lên tới 2,78 tỷ USD.

Tuy nhiên, việc nhập siêu chỉ diễn ra trong khối doanh nghiệp trong nước với tỷ lệ lên tới 11,09 tỷ USD, bằng 38,6% kim ngạch xuất khẩu của khối. Khối doanh nghiệp FDI đạt trạng thái xuất siêu với 8,31 tỷ USD.

Vượt Mỹ, Hàn Quốc thành đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam 1
Tình hình xuất nhập khẩu 6 tháng năm 2017 - Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Về thị trường xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết, Hàn Quốc lần đầu tiên vượt qua 3 thị trường Mỹ, EU, ASEAN trở thành đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam chỉ đứng sau thị trường Trung Quốc.  

Luỹ kế 6 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu của 10 thi trường lớn nhất của Việt Nam đạt kim ngạch 176,09 tỷ USD, chiếm 88,8% kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Trong đó, lớn nhất vẫn là thị trường Trung Quốc với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 39,86 tỷ USD, chiếm 20,1% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Hàn Quốc đã vượt qua 3 thị trường là Mỹ, EU, và ASEAN trở thành đối tác thương mại lớn lớn thứ 2 của Việt Nam với hơn 29,12 tỷ USD, chiếm 14,7%. Cụ thể, xuất khẩu sang Hàn Quốc trong 6 tháng của Việt Nam đạt 6,57 tỷ USD trong khi nhập khẩu đạt 22,56 tỷ USD.

Mỹ là thị trường lớn thứ 3 với kim ngạch 24,42 tỷ USD, chiếm 12,3%. Tiếp theo là thị trường EU (28 nước) với 24,01 tỷ USD, chiếm 12,1%. Thị trường ASEAN với kim ngạch hơn 23,93 tỷ USD; chiếm 12,1%.

Về xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt mức tăng trưởng cao nhất từ 2012 đến nay, tăng 42,9%, đạt 13,02 tỷ USD và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam. Mỹ tiếp tục là thị trường nhập nhiều hàng hoá nhất từ Việt Nam với kim ngạch 19,7 tỷ USD, tăng 10%.

Ở chiều nhập khẩu, Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung cấp hàng hóa lớn nhất cho Việt Nam với kim ngạch 26,84 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 26,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước.