08:22 06/04/2011

WSS dự kiến lãi gần 59 tỷ đồng trong năm 2011

Hà Anh

Đại hội đồng cổ đông WSS thông qua kết quả kinh doanh năm 2010 đã kiểm toán, kế hoạch kinh doanh, đầu tư trong năm 2011

Tổng lợi nhuận trước thuế của WSS đạt 18,75 tỷ đồng, bằng 12,81% kế hoạch năm 2010.
Tổng lợi nhuận trước thuế của WSS đạt 18,75 tỷ đồng, bằng 12,81% kế hoạch năm 2010.
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (mã WSS-HNX) thông qua kết quả kinh doanh năm 2010 đã kiểm toán, kế hoạch kinh doanh, đầu tư trong năm 2011.

Theo đó, doanh thu của công ty đạt 112,031 tỷ đồng, bằng 60,23% kế hoạch năm (186 tỷ đồng); tổng lợi nhuận trước thuế đạt 18,75 tỷ đồng, bằng 12,81% kế hoạch năm (146,4 tỷ đồng); thu nhập trên mỗi cổ phần đạt 395 đồng.

Năm 2011, công ty thông qua kết quả kinh doanh với tổng doanh thu đạt 123 tỷ đồng; trong đó doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 9,647 tỷ đồng; doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn là 50 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tư vấn là 30 tỷ đồng; doanh thu khác là 33,352 tỷ đồng; chi phí là 44,43 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 78,57 tỷ đồng và 58,93 tỷ đồng.

Định hướng hoạt động của công ty trong năm 2011 là cơ cấu lại hoạt động kinh doanh và tổ chức doanh nghiệp theo hướng thu hẹp, quyết tâm cắt giảm những mảng hoạt động không hiệu quả, phát huy những mảng hoạt động có hiệu quả.  

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị công ty có chủ trương thu gọn mảng kinh doanh môi giới, quyết tâm cắt giảm hoặc thu gọn những đơn vị môi giới không hiệu quả để giảm bớt chi phí, hạn chế đến mức tối thiểu đầu tư mở rộng mạng lưới kinh doanh môi giới bằng vốn của công ty, ưu tiên mở rộng mạng lưới trên cơ sở hợp tác với các đối tác khác.

Đối với hoạt động đầu tư, cơ cấu vốn cho đầu tư dài hạn vào các dự án có tiềm năng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn đầu tư. Hiện nay, Công ty cùng một số đối tác đang triển khai một số dự án bất động sản lớn như dự án Khu Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ chung cư Đại La, dự án Văn phòng cho thuê và chung cư Ngọc Lâm. Thời gian tới, công ty  sẽ tích cực tham gia cùng các đối tác để các dự án này được triển khai khẩn trương. Đồng thời, tiếp tục tích cực tham gia lập và triển khai các dự án khác, trong đó đặc biệt chú trọng dự án Trung tâm thương mại và chung cư Đức Giang.

Đối với hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán phải hết sức thận trọng, chỉ giải ngân giá trị lớn khi cơ hội thực sự rõ ràng và tiếp tục phát huy thế mạnh về hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp, để hoạt động này luôn là dịch vụ mang lại doanh thu cao cho công ty.