16:00 25/11/2021

Xăng dầu đồng loạt quay đầu giảm giá

Nguyễn Mạnh

Xăng E5RON92 không cao hơn 22.917 đồng/lít,giảm 752 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 23.902 đồng/lít, giảm 1.094 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.382 đồng/lít, giảm 334 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành...

Xăng dầu đồng loạt giảm giá từ 15 h ngày 25/11.
Xăng dầu đồng loạt giảm giá từ 15 h ngày 25/11.

Chiều 25/11, Liên Bộ Công Thương-Tài chính công bố điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày/lần.

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ quyết định thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá đối với xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít, dầu diesel ở mức 150 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg.

Đối với các mặt hàng xăng E5RON92 không trích lập Quỹ bình ổn giá, nhưng chi sử dụng Quỹ bình ổn giá ở mức 300 đồng/lít, các mặt hàng xăng dầu khác không chi.

Như vậy, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán xăng E5RON92 không cao hơn 22.917 đồng/lít (giảm 752 đồng/lít so với giá hiện hành, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ BOG 300 đồng/lít thì giá sẽ chỉ giảm 452 đồng/lít và giá bán là 23.217 đồng/lít).

Xăng RON95-III không cao hơn 23.902 đồng/lít (giảm 1.094 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.382 đồng/lít (giảm 334 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Dầu hỏa không cao hơn 17.197 đồng/lít (giảm 440 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.477 đồng/kg (giảm 344 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Biến động giá bán lẻ xăng dầu trong nước tháng 01/2021-11/2021.
Biến động giá bán lẻ xăng dầu trong nước tháng 01/2021-11/2021.

Lý giải nguyên nhân giảm giá xăng dầu, Liên Bộ cho biết giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 25/11/2021 đã giảm.

Cụ thể, xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 là 91,986 USD/thùng (giảm 7,046 USD/thùng, tương đương giảm 7,11% so với kỳ trước); xăng RON95 ở mức 94,445 USD/thùng (giảm 8,052 USD/thùng, tương đương giảm 7,86% so với kỳ trước); dầu diesel 0.05S là 91,490 USD/thùng (giảm 2,968 USD/thùng, tương đương giảm 3,14% so với kỳ trước); dầu hỏa ở mức 89,400 USD/thùng (giảm 3,905 USD/thùng, tương đương giảm 4,19% so với kỳ trước); dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 453,685 USD/tấn (giảm 12,032 USD/tấn, tương đương giảm 2,58% so với kỳ trước).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới10/11/2021 – 25/11/2021.
Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới10/11/2021 – 25/11/2021.

Nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ bình ổn giá ở mức cao.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Quỹ bình ổn giá đã chi liên tục với mức chi từ 100-2.000 đồng/lít/kg. Kỳ điều hành lần này, nếu không chi Quỹ bình ổn giá đối với xăng E5RON92 (ở mức 300 đồng/lít) thì giá xăng E5RON92 sẽ chỉ giảm 452 đồng/lít.

Theo Liên Bộ việc duy trì công cụ Quỹ bình ổn giá để có dư địa điều hành giá xăng dầu trong thời gian tới khi thị trường xăng dầu thế giới còn tiềm ẩn nhiều biến động.

Việc điều hành giá xăng dầu nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường năm 2021, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đang gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ.