21:13 11/01/2022

Xăng dầu đồng loạt tăng giá trong kỳ điều hành đầu tiên của năm mới

Mạnh Đức -

Xăng E5RON92 tăng 609 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 581 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S tăng 660 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành…

Giá xăng dầu tăng từ 15 giờ 00 ngày 11/01/2022.2022.
Giá xăng dầu tăng từ 15 giờ 00 ngày 11/01/2022.2022.

Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định đồng loạt tăng mạnh giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày 11/01/2022 theo quy định tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu, kỳ điều hành và công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu sẽ thực hiện vào các ngày 01, 11, 21 hàng tháng.

Như vậy, đây là kỳ điều hành giá xăng dầu đầu tiên sau khi Nghị định 95 có hiệu lực từ ngày 11/01/2022.

Trong kỳ điều hành đầu tiên trong năm mới này, liên Bộ thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 450 đồng/lít, dầu diesel ở mức 100 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg.

Đồng thời không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá xăng E5RON92 không cao hơn 23.159 đồng/lít (tăng 609 đồng/lít so với giá hiện hành)

Xăng RON95-III không cao hơn 23.876 đồng/lít (tăng 581 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.239 đồng/lít (tăng 660 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Dầu hỏa không cao hơn 17.138 đồng/lít (tăng 620 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.362 đồng/kg (tăng 617 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Biến động giá bán lẻ xăng dầu trong nước tháng 06/2021-01/2022.
Biến động giá bán lẻ xăng dầu trong nước tháng 06/2021-01/2022.

Trên cơ sở quy định mới về công thức tính giá cơ sở mặt hàng xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư 104/2021/TT-BTC ngày 18/11/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu, các thông số tính giá xăng dầu do Bộ Tài chính cung cấp, các quy định về trích lập và chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại Thông tư số 103/2021/TT-BTC ngày 18/11/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng và quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu, công thức tính giá cơ sở mặt hàng xăng dầu được kết cấu từ 02 nguồn trong nước và nhập khẩu theo tỷ trọng nguồn cung, phù hợp với thực tế giao dịch mua bán xăng dầu giữa các thương nhân sản xuất, kinh doanh xăng dầu hiện nay.

Lý giải nguyên nhân tăng giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới từ kỳ điều hành giá ngày 25/12/2021 đến kỳ điều hành ngày 11/01/2022 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chính như nguồn cung giảm do tồn kho dầu của Mỹ giảm, sản lượng khai thác tại Kazakhstan và Libya giảm… nên giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng.

Cụ thể, xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 là 91,174 USD/thùng (tăng 5,040 USD/thùng, tương đương tăng 5,85% so với kỳ trước); xăng RON95 ở mức 93,141 USD/thùng (tăng 4,823 USD/thùng, tương đương tăng 5,46% so với kỳ trước)

Dầu diesel 0.05S là 90,731 USD/thùng (tăng 5,959 USD/thùng, tương đương tăng 7,03% so với kỳ trước); dầu hỏa là 88,392 USD/thùng (tăng 4,616 USD/thùng, tương đương tăng 5,51% so với kỳ trước); dầu mazut 180CST 3.5S là 449,863 USD/tấn (tăng 33,665 USD/tấn, tương đương tăng 8,09% so với kỳ trước).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới 25/12/2021 – 11/01/2022.
Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới 25/12/2021 – 11/01/2022.

Cũng theo liên Bộ, nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, trong năm 2021, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ bình ổn giá ở mức cao và hiện số dư Quỹ bình ổn giá vẫn ở mức thấp, một số doanh  nghiệp lớn vẫn có số dư Quỹ BOG âm (Petrolimex, PVOIL…). 

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định thực hiện trích lập và sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu một cách hợp lý để giá xăng dầu trong nước diễn biến theo xu hướng của giá xăng dầu thế giới và bảo đảm duy trì công cụ Quỹ bình ổn giá ở mức phù hợp để có dư địa điều hành giá xăng dầu trong thời gian tới, nhất là dịp cận Tết Nguyên đán 2022.

Việc điều hành giá xăng dầu nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường ngay từ đầu năm 2022, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đang gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ.