Bài toán xe điện cho các CEO ngành ô tô: Thực hiện chuyển đổi nhanh như thế nào?
Quản trị

Bài toán xe điện cho các CEO ngành ô tô: Thực hiện chuyển đổi nhanh như thế nào?

Một số công ty đang chạy đua để chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện, nhưng những công ty khác lại đang khá thận trọng. Hầu hết các giám đốc điều hành trong ngành ô tô đều cho rằng việc chuyển đổi sang xe điện là không thể tránh khỏi nhưng làm thế nào để thực hiện chuyển đổi nhanh chóng là một câu hỏi thúc đẩy các chiến lược khác nhau của mỗi nhà sản xuất khác nhau.