08:10 01/07/2008

Xe tự chế đã hết hạn lưu hành

Hương Loan

Từ hôm nay (1/7), xe tự chế 3, 4 bánh không bảo đảm kỹ thuật sẽ không được đăng ký lưu hành

Riêng xe tự chế dùng làm phương tiện đi lại của thương binh, người tàn tật được phép lưu hành đến 31/12/2008.
Riêng xe tự chế dùng làm phương tiện đi lại của thương binh, người tàn tật được phép lưu hành đến 31/12/2008.
Từ hôm nay (1/7), xe tự chế 3, 4 bánh không bảo đảm kỹ thuật sẽ không được đăng ký lưu hành.

Theo Nghị quyết 32/2007/NQ -CP và Công điện số 91/CĐ-BGTVT, các xe mô tô, xe gắn máy 3, 4 bánh tự chế chỉ được phép hoạt động hết ngày 30/6/2008.

Trước thời điểm này, chủ phương tiện phải thực hiện thủ tục đăng kiểm, đăng ký, sát hạch để được cấp giấy phép lái xe và sử dụng xe theo quy định của pháp luật.

Đại diện Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho biết, tính đến nay hệ thống đăng kiểm toàn quốc đã kiểm tra và cấp phép đủ điều kiện lưu hành cho hơn 600 xe ba bánh.

Theo Nghị quyết 05/2008/NQ-CP của Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải ban hành quy định cấm lưu hành các loại xe cơ giới 3 bánh hiện có đang lưu hành (kể cả xe cơ giới 3 bánh nhập khẩu) trong nội thành, nội thị và các quốc lộ (trừ xe xích lô phục vụ du lịch, xe thu gom rác thải phục vụ vệ sinh môi trường, xe làm phương tiện đi lại của thương binh, người tàn tật).

Quy định các khu vực và thời gian được phép lưu hành của xe cơ giới 3 bánh và xe thô sơ 3, 4 bánh phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương. Riêng xe tự chế dùng làm phương tiện đi lại của thương binh, người tàn tật (không chở thêm người và hàng hóa) được phép lưu hành đến 31/12/2008.

Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết, từ 1/7/2008, Phòng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp người điều khiển xe 3, 4 bánh tự chế vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ như: xe tự cải tạo trái phép, không có giấy đăng ký xe, không gắn biển số hoặc biển số không đúng với đăng ký xe, sử dụng xe để vận chuyển khách và hàng hóa...