15:40 18/08/2007

Xử phạt một loạt công ty chứng khoán

H.Vũ

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa công bố việc xử phạt một loạt các đại diện giao dịch cũng như công ty chứng khoán

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa công bố việc xử phạt một loạt các đại diện giao dịch cũng như công ty chứng khoán.

Cụ thể: cảnh cáo 1 đại diện giao dịch của Công ty Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương, 1 đại diện giao dịch Công ty Chứng khoán Hải Phòng, 1 đại diện giao dịch Công ty chứng khoán Gia Anh do đại diện giao dịch của các công ty này vi phạm quy định về giao dịch.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán đã yêu cầu Công ty Chứng khoán Tràng An giải trình việc đã dùng tài khoản tự doanh để đồng thời vừa đặt lệnh mua, vừa đặt lệnh bán chứng chỉ quỹ PRUBF1 trong phiên ngày 14/8/2007 và Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam bằng tài khoản tự doanh đã đồng thời vừa đặt lệnh mua vừa đặt lệnh bán cổ phiếu VSH trong phiên ngày 10/8/2007, vi phạm Mục 22.2, Điều 22, Quy chế giao dịch chứng khoán.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã nhắc nhở và yêu cầu 2 công ty chứng khoán trên giải trình về trường hợp vi phạm này.