15:52 02/09/2021

Xuất nhập khẩu đem về 25.360 tỷ đồng cho ngân sách trong tháng 8/2021

Tháng 8/2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 53,7 tỷ USD. Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 26,2 tỷ USD, trị giá nhập khẩu ước đạt 27,5 tỷ USD...

 Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 53,7 tỷ USD trong tháng 8/2021.
Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 53,7 tỷ USD trong tháng 8/2021.

Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, trong tháng 8/2021 số thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất nhập đạt 25.360 tỷ đồng. Tính chung 8 tháng năm 2021, thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 256.920 tỷ đồng, bằng 81,56% dự toán cả năm mà Chính phủ giao và bằng 77,6% chỉ tiêu phấn đấu mà Bộ Tài chính đặt ra, tăng 29,35% so với cùng kỳ năm 2020.

NHẬP KHẨU TĂNG CAO HƠN XUẤT KHẨU

Về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa, trong tháng 8/2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 53,7 tỷ USD, giảm 5,8% so với tháng trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 26,2 tỷ USD, giảm 6% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 27,5 tỷ USD, giảm 5,5% so với tháng 7/2021.

Tổng cục Hải quan cho rằng, nếu so sánh với tháng 8/2020 thì tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8/2021 đã tăng 6,6%. Trong đó, trị giá xuất khẩu giảm 5,4% nhưng trị giá nhập khẩu lại tăng cao tới 21,2%.

Như vậy, trong 8 tháng năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 428,82 tỷ USD, tăng mạnh 27,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó trị giá xuất khẩu ước đạt 212,55 tỷ USD, tăng 21,2% và trị giá nhập khẩu ước đạt 216,27 tỷ USD, tăng 33,8%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8/2021 ước tính thâm hụt 1,3 tỷ USD. Như vậy, tính chung trong 8 tháng năm 2021 cả nước  vẫn nhập siêu 3,71 tỷ USD, ngược với con số xuất siêu lên tới 13,69 tỷ USD của 8 tháng năm 2020.

CÁC MẶT HÀNG XUẤT KHẨU ĐỀU GIẢM VỀ LƯỢNG

Theo báo cáo từ Tổng cục Hải quan về các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam. Cụ thể, trị giá xuất khẩu có thuế của mặt hàng dầu thô trong tháng 8/2021 ước đạt 45 triệu USD, giảm 70,2% so với tháng 7/2021. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 8 tháng năm 2021 ước đạt 1,88 triệu tấn, trị giá ước đạt 989 triệu USD, giảm 45,9% về lượng và giảm 17,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Mặt hàng clanhke và xi măng đạt trị giá xuất khẩu có thuế trong tháng 8/2021 khoảng 61 triệu USD, giảm 23,9% so với tháng trước. Tính chung lượng xuất khẩu trong 8 tháng năm 2021 ước đạt 16,6 nghìn tấn, trị giá ước đạt 582 triệu USD, tăng 8,6% về lượng và tăng 17,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trị giá xuất khẩu có thuế của gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 8/2021 ước tính là 115 triệu USD, giảm 25,8% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 8 tháng năm 2021 ước đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Còn nguyên phụ liệu dệt may, da giày trong tháng 8/2021 ước tính xuất khẩu là 0,03 triệu USD, giảm 90,7% so với tháng trước. Như vậy tổng kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng năm 2021 ước đạt 3 triệu USD, giảm 1,3% so với 8 tháng năm 2020.  

Về hàng hoá nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết trong tháng 8/2021 Việt Nam đã nhập 197 nghìn tấn xăng dầu với trị giá là 116 triệu USD, giảm 59,2% về lượng và giảm 62,7% về trị giá so với tháng 7/2021.

Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 8 tháng năm 2021 ước tính đạt 3,88 triệu tấn, trị giá ước đạt 2,16 tỷ USD, giảm 19% về lượng và tăng 13,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước tính nhập khẩu trong tháng 8/2021 là 453 triệu USD, tăng 10,8% so với tháng trước liền kề. Ước tính từ đầu năm đến hết tháng 8/2021 cả nước đã nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện khoảng 3,4 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước.

Mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng nhập khẩu trong tháng 8/2021 là 1,79 tỷ USD, giảm 19,8% so với tháng trước. Ước tính 8 tháng năm 2021, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 14,66 tỷ USD, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong tháng 8/2021 Việt Nam đã chi 88 triệu USD nhập khẩu các sản phẩm điện thoại các loại và linh kiện, số chi này giảm 50,7% so với tháng 7/2021. Tính chung 8 tháng năm 2021 Việt Nam đã chi 1,57 tỷ USD để nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện, tăng 64,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, mặt hàng sắt thép các loại nhập khẩu trong tháng 8/2021 là 590 nghìn tấn, giảm 16,8% và trị giá là 615 nghìn USD, giảm 16,6% so với tháng trước.

Như vậy, lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong 8 tháng năm 2021 ước đạt 7,17 triệu tấn, giảm 10,3 và trị giá là 5,86 tỷ USD, tăng 37,6% so với cùng kỳ năm trước.

Còn nhóm sản phẩn kim loại thường khác nhập khẩu trong tháng 8/2021 là 88 nghìn tấn, giảm 57,8% và trị giá là 347 triệu USD, giảm 19,5% so với tháng 7/2021. Tính chung lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong 8 tháng năm 2021 ước đạt 863 nghìn tấn, tăng 16,1% và tổng kim ngạch ước đạt 3,37 tỷ USD, tăng 59,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Trong tháng 8/2021 Việt Nam cũng đã chi 185 triệu USD để nhập khẩu 7,3 nghìn chiếc ô tô nguyên chiếc các loại: ước tính nhập khẩu có thuế nhóm hàng này trong tháng 08/2021 đạt 7,3 nghìn chiếc , giảm 49,3% về lượng và và giảm 35,6% về trị giá so với tháng7/2021.

Tình từ đầu năm đến hết tháng 8/2021 nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 102,7 nghìn chiếc, trị giá đạt 2,34 tỷ USD, tăng 91% về lượng và tăng 96% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.