16:52 13/12/2012

Xuất siêu 11 tháng tới 484 triệu USD

Hòa Bình

11 tháng năm 2012, cán cân thương mại của Việt Nam thặng dư tới 484 triệu USD

Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại 11 tháng từ năm 2007 đến 2012 - Tổng cục Hải quan.
Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại 11 tháng từ năm 2007 đến 2012 - Tổng cục Hải quan.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 11 đạt 20,3 tỷ USD, giảm 1% so với tháng trước. Trong đó xuất khẩu đạt 10,35 tỷ USD, tăng 0,2% và nhập khẩu đạt 9,95 tỷ USD, giảm 2,1%.

Tính đến hết tháng 11/2012, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá cả nước đạt gần 207,98 tỷ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, xuất khẩu đạt 104,23 tỷ USD, tăng 18,7% và nhập khẩu đạt 103,75 tỷ USD, tăng 6,5%.

Như vậy, riêng trong tháng 11, mức xuất siêu đạt 395 triệu USD và lũy kế 11 tháng cán cân thương mại thặng dư 484 triệu USD.

Con số này đã có sự thay đổi khá lớn so với ước tính nhập siêu khoảng 50 triệu USD trong tháng 11 và xuất siêu 14 triệu USD trong 11 tháng mà Tổng cục Thống kê đưa ra trước đó.

Cũng theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 11 tháng qua là 112,54 tỷ USD, tăng 29% và chiếm 54,1% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Trong đó, xuất khẩu đạt 57,9 tỷ USD, tăng 34,6% và nhập khẩu là 54,64 tỷ USD, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 11, kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện đạt 870 triệu USD, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 11 tháng/2012 lên 6,98 tỷ USD, tăng 69% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại & linh kiện tháng 11 đạt 1,28 tỷ USD, nâng tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 11 tháng lên 11,34 tỷ USD, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2011.