15:45 18/09/2012

Xuất siêu 134 triệu USD trong 8 tháng

Ngọc Anh

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 8 tháng đầu năm đạt 148,04 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước

Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 8 tháng đầu năm 2012 so với 8 tháng đầu năm 2011.
Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 8 tháng đầu năm 2012 so với 8 tháng đầu năm 2011.
Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8/2012 (từ ngày16/8 đến 31/8) đạt gần 11,23 tỷ USD, tăng 22,2% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 8/2012.

Như vậy, tính đến hết tháng 8/2012, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 148,04 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 74,09 tỷ USD, tăng 19% và nhập khẩu đạt 73,96 tỷ USD, tăng 7,5%.

Như vậy, tính trong 8 tháng đầu năm 2012, cả nước xuất siêu 134 triệu USD.

Số liệu thống kê hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 8 tháng đầu năm 2012 đạt 40,65 tỷ USD, tăng 40,4% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 54,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Đồng thời, các doanh nghiệp FDI cũng nhập khẩu 38,57 tỷ USD, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2011 và chiếm 52,2% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.