12:46 29/10/2022

Xuất siêu hơn 9 tỷ USD trong 10 tháng năm 2022

Huyền Vy

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng năm 2022 đạt 616,24 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 312,82 tỷ USD và nhập khẩu đạt 303,42 tỷ USD. Với kết quả này, sau 10 tháng, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu tới 9,4 tỷ USD…

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2022 đạt 312,82 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2022 đạt 312,82 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 10/2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 58,27 tỷ USD, tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 616,24 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất siêu hơn 9 tỷ USD trong 10 tháng năm 2022 - Ảnh 1

Cụ thể về xuất khẩu, tháng 10/2022 đạt 30,27 tỷ USD, tăng 1,5% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7,55 tỷ USD, tăng 8,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 22,72 tỷ USD, giảm 0,7%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10/2022 tăng 4,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 4,9%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 8,1%.

Tính chung 10 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 312,82 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 80,36 tỷ USD, tăng 13,4%, chiếm 25,7% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 232,46 tỷ USD, tăng 16,8%, chiếm 74,3%.

Trong 10 tháng năm 2022 có 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,8% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 06 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 64,1%).

Trị giá một số mặt hàng xuất khẩu 10 tháng năm 2022. Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Trị giá một số mặt hàng xuất khẩu 10 tháng năm 2022. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 10 tháng năm 2022, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản chiếm 1,3%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 89,1%, tăng 0,1 điểm phần trăm; nhóm hàng nông sản, lâm sản chiếm 6,6%, giảm 0,6 điểm phần trăm; nhóm hàng thủy sản chiếm 3%, tăng 0,4 điểm phần trăm.

Cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 10 tháng năm 2022 phân theo nhóm hàng. Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 10 tháng năm 2022 phân theo nhóm hàng. 
Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Từ chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2022 đạt 28 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,5 tỷ USD, giảm 1,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 18,5 tỷ USD, giảm 1,2%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2022 tăng 7,1%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 6,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 7,5%.

Tính chung 10 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 303,42 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 105,28 tỷ USD, tăng 12,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 198,14 tỷ USD, tăng 12%.

Trong 10 tháng năm 2022 có 44 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 93% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 04 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 52,7%).

Trị giá một số mặt hàng nhập khẩu 10 tháng năm 2022.Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Trị giá một số mặt hàng nhập khẩu 10 tháng năm 2022.Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 10 tháng năm 2022, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,7%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 45%, giảm 1,2 điểm phần trăm; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 48,7%, tăng 1,3 điểm phần trăm. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng chiếm 6,3%, giảm 0,1 điểm phần trăm.

Cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 10 tháng năm 2022 phân theo nhóm hàng.Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 10 tháng năm 2022 phân theo nhóm hàng.
Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 93,4 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 100,7 tỷ USD.

Thị trường xuất, nhập khẩu hàng hoá chủ yếu 10 tháng năm 2022. Nguồn: Tổng cục Thống kê
Thị trường xuất, nhập khẩu hàng hoá chủ yếu 10 tháng năm 2022.
Nguồn: Tổng cục Thống kê

Trong 10 tháng năm 2022, xuất siêu sang EU ước đạt 26,7 tỷ USD, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm trước; nhập siêu từ Trung Quốc 53,7 tỷ USD, tăng 18,8%; nhập siêu từ Hàn Quốc 32,1 tỷ USD, tăng 17,9%; nhập siêu từ ASEAN 10,1 tỷ USD, tăng 0,8%.

Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa tháng 10/2022 xuất siêu 2,27 tỷ USD. Tính chung 10 tháng năm 2022, xuất siêu 9,4 tỷ USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu 0,63 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 24,9 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 34,3 tỷ USD.