06:00 22/07/2013

Xuất siêu trở lại trong nửa đầu tháng 7

Thu Thủy

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam nửa đầu 7/2013 thặng dư 85 triệu USD

Kim ngạch xuất khẩu một số nhóm hàng lớn nhất từ đầu năm đến 15/7/2013 (đơn vị: tỷ USD) - Nguồn: Tổng cục Hải quan.
Kim ngạch xuất khẩu một số nhóm hàng lớn nhất từ đầu năm đến 15/7/2013 (đơn vị: tỷ USD) - Nguồn: Tổng cục Hải quan.
Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 7 (từ 1/7 đến 15/7) đạt 10,23 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 5,16 tỷ USD, nhập khẩu đạt 5,07 tỷ USD.

Lũy kế từ đầu năm đến 15/7, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 134,11 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, xuất khẩu đạt gần 66,68 tỷ USD, tăng 15% và nhập khẩu đạt gần 67,43 tỷ USD, tăng 15,2%.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam nửa đầu 7/2013 thặng dư 85 triệu USD, thu hẹp mức thâm hụt thương mại của cả nước tính từ đầu năm đến hết ngày 15/7/2013 xuống 755 triệu USD, tương đương 1,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện từ đầu năm đến 15/7 đạt 10,71 tỷ USD, tăng 92,3% so với cùng kỳ năm ngoái; kim ngạch máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 5,2 tỷ USD, tăng 41,6%;...

Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu dầu thô và cà phê lại giảm mạnh so với cùng kỳ, với con số lần lượt đạt 3,91 tỷ USD và 1,797 tỷ USD, tương ứng giảm 8,5% và 22,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng tính từ đầu năm đến 15/7, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 40,3 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 38,12 tỷ USD, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2012.

Như vậy, khối doanh nghiệp FDI xuất siêu hơn 2,17 tỷ USD từ đầu năm đến 15/7/2013.