21:55 13/03/2012

Ý kiến của Ngân hàng Nhà nước về việc SHB mua lại Habubank

Hội An

Ngân hàng Nhà nước cho biết chưa nhận được báo cáo và đề nghị của SHB và Habubank về việc mua lại, hợp nhất hay sáp nhập

Ngân hàng Nhà nước cho biết chưa nhận được báo cáo và đề nghị của SHB và Habubank về việc mua lại, hợp nhất hay sáp nhập.
Ngân hàng Nhà nước cho biết chưa nhận được báo cáo và đề nghị của SHB và Habubank về việc mua lại, hợp nhất hay sáp nhập.
Ngân hàng Nhà nước vừa đăng tải ý kiến trên trang điện tử của cơ quan này về việc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) mua lại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank).

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước cho biết chưa nhận được báo cáo và đề nghị của SHB và Habubank về việc mua lại, hợp nhất hay sáp nhập. Đồng thời, theo Ngân hàng Nhà nước, thông tin trên một số phương tiện thông tin truyền thông cho rằng “Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho SHB mua lại Habubank” là không chính xác.

Nội dung ý kiến cũng nêu rõ, chủ trương sáp nhập, hợp nhất và hợp tác giữa các ngân hàng thương mại đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại đề án tái cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 nhằm nâng cao năng lực tài chính và hoạt động của từng ngân hàng thương mại, cũng như tạo sự an toàn và phát triển lành mạnh cho cả hệ thống.

Quá trình sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng sẽ được Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ. Vì vậy, quyền lợi hợp pháp của người dân gửi tiền, tài sản của Nhà nước và của nhà đầu tư luôn được đảm bảo.

Các thông tin chính chức liên quan đến quá trình mua bán, sáp nhập, hợp nhất ngân hàng sẽ được Ngân hàng Nhà nước đăng tải trên website và các phương tiện thông tin chính thức của cơ quan này.