22:48 05/06/2019

YEG chính thức đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu quỹ

Hà Anh

YEG đăng ký mua lại 2 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với mục đích là làm giảm lượng cổ phiếu đag lưu hành, tái cơ cấu nguồn vốn cho công ty

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu YEG trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu YEG trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã YEG-HOSE) thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ.

Theo đó, YEG đăng ký mua lại 2 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với mục đích là làm giảm lượng cổ phiếu đag lưu hành, tái cơ cu nguồn vốn cho công ty. Thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 18/6 đến ngày 17/7/2019.

Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018.

Được biết, tổng ngồn vốn chủ sở hữu hợp nhất tại ngày 31/12/2018 là hơn 1.557,7 tỷ đồng và tổng nguồn vốn chủ sở hữu (công ty mẹ) đạt hơn 1.487 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, từ đầu năm đến nay giá cổ phiếu YEG giảm 64,50% từ 238.000 đồng/cổ phiếu xuống còn 90.300 đồng/cổ phiếu với 186.520 cổ phiếu được giao dịch.