14:34 08/01/2010

Yêu cầu công ty chứng khoán chấm dứt hoạt động sàn vàng

Nguyệt Ánh

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa có công văn gửi các công ty chứng khoán yêu cầu chấm dứt hoạt động sàn giao dịch vàng

Chậm nhất là 90 ngày kể từ 30/12/2009, mọi hoạt động liên quan đến kinh doanh sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước phải chấm dứt hoạt động.
Chậm nhất là 90 ngày kể từ 30/12/2009, mọi hoạt động liên quan đến kinh doanh sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước phải chấm dứt hoạt động.
Ngày 8/1/2010, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ra công văn gửi các công ty chứng khoán yêu cầu chấm dứt hoạt động sàn giao dịch vàng.

Theo Ủy ban Chứng khoán, qua công tác kiểm tra, nắm tình hình, hiện nay có một số công ty chứng khoán thực hiện làm đại lý giao dịch vàng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng số 369/TB-VPCP ngày 30/12/2009 của Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và có báo cáo kết quả cho Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Được biết, hiện nay trên cả nước có khoảng 20 sàn vàng được tổ chức theo hình thức góp vốn và liên kết giữa các tổ chức, cá nhân; trong đó đa số có sự tham gia của các ngân hàng thương mại và công ty chứng khoán.

Trước đó, ngày 6/1/2010, Ngân hàng Nhà nước đã ra thông tư chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài. Theo đó các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đang kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài có trách nhiệm tất toán, đóng các tài khoản kinh doanh vàng ở nước ngoài trước ngày 30/3/2010.