11:00 23/05/2011

Yêu cầu rà soát toàn bộ hợp đồng tại Chứng khoán Hà Thành

N.H

Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Thành được cho là đã bỏ trốn để “chạy” nợ 100 tỷ đồng

Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Thành.
Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Thành.
Sáng nay (23/5), Ủy ban Chứng khoán vừa có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Thành (HASC) rà soát lại toàn bộ các hợp đồng giữa công ty với khách hàng và công ty với ngân hàng.

Đây là động thái của cơ quan quản lý liên quan đến thông tin ông Trương Duy Sơn - nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Thành - được cho là đã bỏ trốn để “chạy” nợ 100 tỷ đồng được báo chí thông tin rầm rộ mấy ngày nay.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán còn yêu cầu Chứng khoán Hà Thành phải đảm bảo khả năng thanh toán tiền cho khách hàng, đảm bảo hoạt động giao dịch chứng khoán tuân thủ theo quy định của pháp luật. Công ty cũng phải họp Hội đồng Quản trị bất thường để bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện theo pháp luật và người thực hiện công bố thông tin; thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và tiến hành đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.
 
Ngoài ra Ủy ban Chứng khoán cũng đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán báo cáo về các tài khoản của khách hàng liên quan tại HASC, đồng thời cử đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của công ty.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), HASC đã bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với ông Trương Duy Sơn từ ngày 17/4/2011. Trả lời báo chí, ông Bùi Quang Hùng - tân Chủ tịch Hội đồng Quản trị HASC - cho biết trước đây ông Sơn và một số người có liên quan đã lập ra một số tài khoản cá nhân để kinh doanh chứng khoán. Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Quản trị HASC, ông Sơn đã thực hiện bảo lãnh vay tiền ngân hàng để kinh doanh. Tuy nhiên việc kinh doanh chứng khoán bị thua lỗ. Khoản thâm hụt chưa có con số chính xác do còn nhiều chứng khoán chưa xử lý. Tuy nhiên số âm trên các tài khoản ông Sơn chịu trách nhiệm vào khoảng 100 tỷ.

Trước khi mất liên lạc, ông Sơn đã thừa nhận sai phạm trong cuộc họp Hội đồng Quản trị và cũng có hướng xử lý tài sản cá nhân để bù đắp nhưng không được. Từ ngày 4/4, ông Sơn đã không đến cơ quan làm việc. Công ty đã đến gia đình để tìm gặp nhưng gia đình cho biết ông Sơn đã đi khỏi gia đình và không có liên lạc.