15:51 15/10/2014

10 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

DNC, SDC, GDT, SFC, PNJ, SD2, SKS, CMI, DSN và ABT thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Diễn biến giá cổ phiếu DNC trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu DNC trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
DNC, SDC, GDT, SFC, PNJ, SD2, SKS, CMI, DSN và ABT thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 29/10/2014, Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (mã DNC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2014.

* Ngày 31/10/2014, Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà (mã SDC-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/10/2014.

* Ngày 30/10/2014, Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành (mã GDT-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/10/2014.

* Ngày 5/11/2014, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (mã SFC-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền với 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2014.

* Ngày 10/11/2014, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2014.

* Ngày 20/11/2014, Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (mã SD2-HNX) thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2014.

* Ngày 21/11/2014, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sông Đà (mã SKS-HNX) thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2014.

* Ngày 25/12/2014, Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (mã CMI-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/10/2014.

* Ngày 12/11/2014, Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (mã DSN-HOSE) chi trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2014.

* Ngày 7/11/2014, Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM (mã FDC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng với tỷ lệ 36%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.600 đồng tiền cổ tức). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2014.

* Ngày 7/11/2014, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thuỷ sản Bến Tre (mã ABT-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 3/2014 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2014.

* Ngày 14/11/2014, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã SVC-HOSE) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2014.

* Ngày 31/3/2015, Công ty cổ phần Sông Đà 12 (mã S12-HNX) trả cổ năm 2011 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/2014.