18:58 06/01/2014

10 hãng phim “kiếm đậm” nhất năm 2013

An Huy

Danh sách 7 hãng phim có doanh thu phòng vé cao nhất năm 2013 do trang Business Insider giới thiệu