18:01 13/03/2012

10 mặt hàng công nghiệp xuất khẩu “nóng” nhất của Mỹ

An Huy

Điểm qua 10 mặt hàng công nghiệp có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất năm 2011 của Mỹ

Năm 2011, kim ngạch xuất khẩu thiết bị giao thông của Mỹ đạt 175,8 tỷ USD.
Năm 2011, kim ngạch xuất khẩu thiết bị giao thông của Mỹ đạt 175,8 tỷ USD.
Theo Cơ quan Phân tích kinh tế Mỹ, nước này đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 2,1 nghìn tỷ USD trong năm 2011. Còn theo một nghiên cứu mới đây do Viện Brookings thực hiện, xuất khẩu đóng một vai trò lớn đưa kinh tế Mỹ thoát khỏi suy thoái.

Năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu của Mỹ tăng 11% so với năm 2010, đánh dấu năm tăng mạnh nhất kể từ năm 1997. Cùng với đó, số lượng việc làm được lĩnh vực xuất khẩu hỗ trợ tại Mỹ cũng tăng 6%.

Với số liệu từ Viện Brookings, trang Business Insider điểm 10 mặt hàng công nghiệp có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất năm 2011 của Mỹ:

10. Thiết bị điện

10 mặt hàng công nghiệp xuất khẩu “nóng” nhất của Mỹ - Ảnh 1

Tỷ trọng trong kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp của Mỹ: 3,4%
Tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu hàng công nghiệp: 3,4%
Mức tăng trưởng kim ngạch so với năm 2010: 14,7%
Kim ngạch xuất khẩu năm 2011: 32,2 tỷ USD

9. Sản phẩm kim loại đúc sẵn

10 mặt hàng công nghiệp xuất khẩu “nóng” nhất của Mỹ - Ảnh 2

Tỷ trọng trong kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp của Mỹ: 3,4%
Tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu hàng công nghiệp: 3,9%
Mức tăng trưởng kim ngạch so với năm 2010: 16,8%
Kim ngạch xuất khẩu năm 2011: 32,6 tỷ USD

8. Thiết bị y tế và hàng hóa thể thao

10 mặt hàng công nghiệp xuất khẩu “nóng” nhất của Mỹ - Ảnh 3

Tỷ trọng trong kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp của Mỹ: 4,1%
Tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu hàng công nghiệp: 2,9%
Mức tăng trưởng kim ngạch so với năm 2010: 9,6%
Kim ngạch xuất khẩu năm 2011: 39,4 tỷ USD

7. Kim loại sơ cấp

10 mặt hàng công nghiệp xuất khẩu “nóng” nhất của Mỹ - Ảnh 4

Tỷ trọng trong kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp của Mỹ: 5,2%
Tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu hàng công nghiệp: 5,1%
Mức tăng trưởng kim ngạch so với năm 2010: 14,2%
Kim ngạch xuất khẩu năm 2011: 49,6 tỷ USD

6. Thực phẩm

10 mặt hàng công nghiệp xuất khẩu “nóng” nhất của Mỹ - Ảnh 5

Tỷ trọng trong kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp của Mỹ: 5,4%
Tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu hàng công nghiệp: 4,5%
Mức tăng trưởng kim ngạch so với năm 2010: 12,0%
Kim ngạch xuất khẩu năm 2011: 50,9 tỷ USD

5. Các sản phẩm dầu và than

10 mặt hàng công nghiệp xuất khẩu “nóng” nhất của Mỹ - Ảnh 6

Tỷ trọng trong kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp của Mỹ: 6,4%
Tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu hàng công nghiệp: 5,4%
Mức tăng trưởng kim ngạch so với năm 2010: 12,0%
Kim ngạch xuất khẩu năm 2011: 50,9 tỷ USD

4. Máy tính và hàng điện tử

10 mặt hàng công nghiệp xuất khẩu “nóng” nhất của Mỹ - Ảnh 7

Tỷ trọng trong kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp của Mỹ: 12,8%
Tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu hàng công nghiệp: 13,0%
Mức tăng trưởng kim ngạch so với năm 2010: 14,8%
Kim ngạch xuất khẩu năm 2011: 121,4 tỷ USD

3. Máy móc

10 mặt hàng công nghiệp xuất khẩu “nóng” nhất của Mỹ - Ảnh 8

Tỷ trọng trong kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp của Mỹ: 13,1%
Tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu hàng công nghiệp: 17,5%
Mức tăng trưởng kim ngạch so với năm 2010: 20,4%
Kim ngạch xuất khẩu năm 2011: 124,6 tỷ USD

2. Hóa chất

10 mặt hàng công nghiệp xuất khẩu “nóng” nhất của Mỹ - Ảnh 9

Tỷ trọng trong kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp của Mỹ: 18,0%
Tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu hàng công nghiệp: 16,4%
Mức tăng trưởng kim ngạch so với năm 2010: 13,1%
Kim ngạch xuất khẩu năm 2011: 171,2 tỷ USD

1. Thiết bị giao thông

10 mặt hàng công nghiệp xuất khẩu “nóng” nhất của Mỹ - Ảnh 10

Tỷ trọng trong kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp của Mỹ: 18,5%
Tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu hàng công nghiệp: 17,0%
Mức tăng trưởng kim ngạch so với năm 2010: 13,2%
Kim ngạch xuất khẩu năm 2011: 175,8 tỷ USD