07:46 19/06/2015

10 nền kinh tế tăng trưởng chậm nhất thế giới

An Huy

Danh sách 10 nền kinh tế tăng trưởng chậm nhất thế giới trong thời gian 2014-2017 theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB), trang Business Insider giới thiệu

<br>
<br>