20:30 25/11/2019

10 tháng, FRT báo lãi 236 tỷ, giảm gần 11% cùng kỳ

Hà Anh

Lũy kế 10 tháng, FRT ghi nhận doanh thu đạt 13.755 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018

FRT đã hoàn tất việc ký hợp đồng nhà thêm với các địa điểm để mở nhà thuốc Long Châu, vì vậy kế hoạch có 70 nhà thuốc Long Châu trong năm 2019 sẽ hoàn tất trong năm 2019.
FRT đã hoàn tất việc ký hợp đồng nhà thêm với các địa điểm để mở nhà thuốc Long Châu, vì vậy kế hoạch có 70 nhà thuốc Long Châu trong năm 2019 sẽ hoàn tất trong năm 2019.

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (mã FRT-HOSE) vừa công bố thông tin kết quả kinh doanh 10 tháng năm 2019.

Cụ thể: tính đến hết tháng 10 năm 2019, FRT ghi nhận doanh thu đạt 1.328 tỷ đồng, tăng trưởng 3% so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế 10 tháng của FRT đạt 13.755 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018.

FRT cho biết, trong tháng 10 FRT tập trung vào việc tăng tốc độ mở rộng chuỗi nhà thuốc Long Châu, tiếp tục trích lập dự phòng nợ xấu tương tự như trong tháng 9 và đồng thời thực hiện đầu tư dự án chuyển đổi số cho toàn bộ các chuỗi thuộc FRT, dẫn đến chi phí đầu tư bắt đầu phát sinh tăng trong tháng 10. Kết quả, lợi nhuận sau thuế 10 tháng đạt 236 tỷ đồng, giảm 10,6% so với cùng kỳ.

Như vậy, so với kế hoạch 17.700 tỷ doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 418 tỷ và công ty đã lần lượt thực hiện được 78% chỉ tiêu doanh thu và hơn 56% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Tại cuối tháng 10 năm 2019, tổng số lượng cửa hàng FPT Shop là 585 và số lượng nhà thuốc Long Châu là 56, trong đó, FRT đã hoàn tất việc ký hợp đồng nhà thêm với các địa điểm để mở nhà thuốc Long Châu. Vì vậy kế hoạch có 70 nhà thuốc Long Châu trong năm 2019 sẽ hoàn tất trong năm 2019.