21:33 11/02/2019

10 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới thay đổi ra sao qua các năm?

Hoài Thu

Xếp hạng 10 thương hiệu giá trị nhất ngành ngân hàng toàn cầu năm 2019 có tới một nửa đến từ Trung Quốc

Theo công bố thường niên của Brand Finance năm 2019, ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc (ICBC) là thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới năm thứ 3 liên tiếp. Trong khi đó, ngân hàng Anh HSBC, từng dẫn đầu xếp hạng này, tụt xuống vị trí thứ 10.

Dưới đây là top 10 thương hiệu giá trị nhất ngành ngân hàng toàn cầu năm 2019, trong đó có tới một nửa đến từ Trung Quốc.

10 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới thay đổi ra sao qua các năm? - Ảnh 1.

Nguồn: Visual Capitalist/Brand Finance.

1. Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc (ICBC)

10 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới thay đổi ra sao qua các năm? - Ảnh 2.

Giá trị thương hiệu năm 2019: 79,82 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2018: +34,9%

2. Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB)

10 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới thay đổi ra sao qua các năm? - Ảnh 3.

Giá trị thương hiệu năm 2019: 69,74 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2018: +22,8%

3. Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC)

10 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới thay đổi ra sao qua các năm? - Ảnh 4.

Giá trị thương hiệu năm 2019: 55,04 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2018: +47,5%

4. Bank of China

10 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới thay đổi ra sao qua các năm? - Ảnh 5.

Giá trị thương hiệu năm 2019: 50,99 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2018: +22,1%

5. Wells Fargo (Mỹ)

10 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới thay đổi ra sao qua các năm? - Ảnh 6.

Giá trị thương hiệu năm 2019: 39,94 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2018: -9,4%

6. Bank of America (Mỹ)

10 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới thay đổi ra sao qua các năm? - Ảnh 7.

Giá trị thương hiệu năm 2019: 36,68 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2018: +10,2%

7. Citi (Mỹ)

10 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới thay đổi ra sao qua các năm? - Ảnh 8.

Giá trị thương hiệu năm 2019: 36,40 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2018: +18,3%

8. Chase (Mỹ)

10 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới thay đổi ra sao qua các năm? - Ảnh 9.

Giá trị thương hiệu năm 2019: 36,26 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2018: -6,6%

9. China Merchant Bank (Trung Quốc)

10 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới thay đổi ra sao qua các năm? - Ảnh 10.

Giá trị thương hiệu năm 2019: 22,48 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2018: +34,8%

10. HSBC (Anh)

10 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới thay đổi ra sao qua các năm? - Ảnh 11.

Giá trị thương hiệu năm 2019: 20,18 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2018: +10,3%