08:27 12/05/2017

11 lĩnh vực quan trọng được ưu tiên về an toàn thông tin mạng

Ngô Trang

Nhiều lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế được ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng

Thủ tướng cũng ban hành danh mục hệ thống thống tin quan trọng
 quốc gia thuộc lĩnh vực thông tin và lĩnh vực chỉ đạo, điều hành của 
Chính phủ, trong đó có hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”.
Thủ tướng cũng ban hành danh mục hệ thống thống tin quan trọng quốc gia thuộc lĩnh vực thông tin và lĩnh vực chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, trong đó có hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành quyết định quy định các lĩnh vực quan trọng cần được ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Theo Quyết định số 632/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có 11 lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và cơ quan chủ trì từng lĩnh vực gồm: Lĩnh vực giao thông (Bộ Giao thông Vận tải), lĩnh vực năng lượng (Bộ Công Thương), lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), lĩnh vực thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), lĩnh vực y tế (Bộ Y tế), lĩnh vực tài chính (Bộ Tài chính), lĩnh vực ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước), lĩnh vực quốc phòng (Bộ Quốc phòng), lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an), lĩnh vực đô thị (UBND thành phố Hà Nội và Tp.HCM), lĩnh vực chỉ đạo, điều hành của Chính phủ (Văn phòng Chính phủ).

Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành danh mục hệ thống thống tin quan trọng quốc gia thuộc lĩnh vực thông tin và lĩnh vực chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Cụ thể, lĩnh vực thông tin gồm hệ thống: Hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”; Hệ thống quản lý, điều khiển, khai thác, vận hành vệ tinh viễn thông; Hệ thống quản lý, điều khiển, khai thác, vận hành mạng đường trục băng rộng; Hệ thống quản lý chuyển mạch quốc tế; Hệ thống truyền dẫn và cáp quang biển quốc tế, cáp quang đất liền quốc tế.

Lĩnh vực chỉ đạo, điều hành của Chính phủ gồm: Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước; Hệ thống quản lý văn bản 4 cấp chính quyền.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cơ quan chủ trì từng lĩnh vực phải phối hợp với các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công an, Quốc phòng xây dựng tiêu chí cụ thể xác định hệ thống thông tin quan trọng quốc gia thuộc lĩnh vực quản lý, trên cơ sở đó xây dựng danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để thẩm định theo quy định; chủ trì hoặc phối hợp với chủ quản hệ thống thông tin định kỳ hàng năm thực hiện rà soát, đánh giá, xác định hệ thống thông tin quan trọng quốc gia thuộc phạm vi quản lý; đề xuất sửa đổi, bổ sung vào danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia trước ngày 30/11 hàng năm.