16:37 06/12/2010

11 tháng PET lãi 209 tỷ đồng

Hà Anh

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí - Petrosetco (mã PET-HOSE) thông báo kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2010

PET công bố lợi nhuận trước thuế đạt 209 tỷ đồng vượt 39,3% kế hoạch cả năm.
PET công bố lợi nhuận trước thuế đạt 209 tỷ đồng vượt 39,3% kế hoạch cả năm.
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí - Petrosetco (mã PET-HOSE) thông báo kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2010.

Theo đó, doanh thu toàn Tổng công ty đạt 9.302 tỷ đồng vượt 20,8% kế hoạch cả năm, lợi nhuận trước thuế đạt 209 tỷ đồng vượt 39,3% kế hoạch cả năm.

PET cho biết, các mảng kinh doanh chính của Tổng Công ty như phân phối điện thoại di động, laptop và cung cấp thiết bị trong ngành Dầu khí đã đạt được sự tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2009.

Ngoài ra, năm 2010 Tổng Công ty triển khai kinh doanh một số mặt hàng mới như phân phối hạt nhựa PP, kinh doanh LPG và bước đầu đã đạt được những thành công, các mảng kinh doanh truyền thống của Tổng Công ty như dịch vụ Catering, ăn uống, khách sạn cũng đạt kết quả khả quan, góp phần vào kết quả chung của toàn Tổng Công ty.

Năm 2010, PET đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 7.700 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 114 tỷ đồng; tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 12%.