10:11 04/10/2013

11 việc Google làm tốt hơn Apple

An Huy

Theo trang Business Insider, Apple đi tiên phong trong các xu hướng công nghệ lớn, nhưng ngày càng có nhiều việc mà Google làm tốt hơn “quả táo”