17:26 02/10/2019

15 thành phố có giá cả sinh hoạt "mềm" nhất nước Mỹ

Thăng Điệp

Những thành phố nhỏ thuộc các tiểu bang ở vùng Midwest của như Indiana và Ohio có giá sinh hoạt khá “mềm”

Những thành phố lớn ven biển của Mỹ như New York và San Francisco luôn được biết đến là những nơi có chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Tuy nhiên, những thành phố nhỏ hơn thuộc các tiểu bang ở vùng Midwest như Indiana và Ohio lại có giá sinh hoạt "mềm" hơn rất nhiều.

Theo trang Business Insider, công ty nghiên cứu Niche mới đây đã công bố danh sách những thành phố có giá sinh hoạt rẻ nhất ở Mỹ. Bản danh sách được thực hiện dựa trên những yếu tố như tương quan giữa giá nhà và thu nhập, thuế bất động sản trung bình, giá nhà trung bình, giá thuê nhà trung bình, và tỷ lệ giữa chi phí nhà ở với thu nhập hàng tháng. Xếp hạng cũng tính đến các yếu tố như giá xăng dầu, thực phẩm, dịch vụ giải trí…

Dưới đây là 15 thành phố có chi phí sinh hoạt rẻ nhất ở Mỹ năm 2019 theo xếp hạng của Niche:

15. Cedar Rapids, Iowa

1

Dân số: 130.330 người
Giá thuê nhà trung bình hàng tháng: 729 USD
Giá nhà trung bình: 138.500 USD
Tỷ lệ người dân đi thuê nhà: 30%
Tỷ lệ người dân sở hữu nhà: 70%

14. Amarillo, Texas

2

Dân số: 197.823 người
Giá thuê nhà trung bình hàng tháng: 814 USD
Giá nhà trung bình: 123.200 USD
Tỷ lệ người dân đi thuê nhà: 39%
Tỷ lệ người dân sở hữu nhà: 61%

13. Abilene, Texas

3

Dân số: 122.762 người
Giá thuê nhà trung bình hàng tháng: 846 USD
Giá nhà trung bình: 106.800 USD
Tỷ lệ người dân đi thuê nhà: 45%
Tỷ lệ người dân sở hữu nhà: 55%

12. Wichita, Kansas

4

Dân số: 389.054 người
Giá thuê nhà trung bình hàng tháng: 767 USD
Giá nhà trung bình: 124.400 USD
Tỷ lệ người dân đi thuê nhà: 40%
Tỷ lệ người dân sở hữu nhà: 60%

11. Beaumont, Texas

5

Dân số: 118.424 người
Giá thuê nhà trung bình hàng tháng: 817 USD
Giá nhà trung bình: 99.800 USD
Tỷ lệ người dân đi thuê nhà: 44%
Tỷ lệ người dân sở hữu nhà: 56%

10. Sioux Falls, South Dakota

6

Dân số: 170.401 người
Giá thuê nhà trung bình hàng tháng: 771 USD
Giá nhà trung bình: 168.600 USD
Tỷ lệ người dân đi thuê nhà: 39%
Tỷ lệ người dân sở hữu nhà: 61%

9. Brownsville, Texas

7

Dân số: 182.083 người
Giá thuê nhà trung bình hàng tháng: 681 USD
Giá nhà trung bình: 85.900 USD
Tỷ lệ người dân đi thuê nhà: 38%
Tỷ lệ người dân sở hữu nhà: 62%

8. Dayton, Ohio

8

Dân số: 140.939 người
Giá thuê nhà trung bình hàng tháng: 653 USD
Giá nhà trung bình: 66.500 USD
Tỷ lệ người dân đi thuê nhà: 52%
Tỷ lệ người dân sở hữu nhà: 48%

7. Wichita Falls, Texas

9

Dân số: 104.621 người
Giá thuê nhà trung bình hàng tháng: 763 USD
Giá nhà trung bình: 96.700 USD
Tỷ lệ người dân đi thuê nhà: 43%
Tỷ lệ người dân sở hữu nhà: 57%

6. Akron, Ohio

10

Dân số: 198.252 người
Giá thuê nhà trung bình hàng tháng: 713 USD
Giá nhà trung bình: 80.100 USD
Tỷ lệ người dân đi thuê nhà: 49%
Tỷ lệ người dân sở hữu nhà: 51%

5. Topeka, Kansas

11

Dân số: 127.139 người
Giá thuê nhà trung bình hàng tháng: 751 USD
Giá nhà trung bình: 100.400 USD
Tỷ lệ người dân đi thuê nhà: 43%
Tỷ lệ người dân sở hữu nhà: 57%

4. Evansville, Indiana

12

Dân số: 119.806 người
Giá thuê nhà trung bình hàng tháng: 738 USD
Giá nhà trung bình: 89.700 USD
Tỷ lệ người dân đi thuê nhà: 45%
Tỷ lệ người dân sở hữu nhà: 55%

3. Toledo, Ohio

13

Dân số: 279.455 người
Giá thuê nhà trung bình hàng tháng: 677 USD
Giá nhà trung bình: 78.600 USD
Tỷ lệ người dân đi thuê nhà: 48%
Tỷ lệ người dân sở hữu nhà: 52%

2. South Bend, Indiana

14

Dân số: 101.928 người
Giá thuê nhà trung bình hàng tháng: 741 USD
Giá nhà trung bình: 81.100 USD
Tỷ lệ người dân đi thuê nhà: 43%
Tỷ lệ người dân sở hữu nhà: 57%

1. Fort Wayne, Indiana

15

Dân số: 262.450 người
Giá thuê nhà trung bình hàng tháng: 708 USD
Giá nhà trung bình: 106.500 USD
Tỷ lệ người dân đi thuê nhà: 38%
Tỷ lệ người dân sở hữu nhà: 62%