10:20 27/01/2010

16 công ty trên HNX công bố kết quả kinh doanh năm 2009

N.Anh

16 công ty niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2009

Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (mã RCL-HNX) công bố lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 22.103 đồng.
Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (mã RCL-HNX) công bố lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 22.103 đồng.
16 công ty niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2009.

* Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (mã NBP-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 118 tỷ đồng, lũy kế năm 2009 đạt 509 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 17,43 tỷ đồng, lũy kế năm 2009 đạt 56,58 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 4.398,13 đồng, EPS quý 4 đạt 1.354,79 đồng.

* Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (mã VNR-HNX) công bố tổng doanh thu thuần trong quý 4 đạt 131,12 tỷ đồng, lũy kế năm 2009 đạt 697,18 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 41,2 tỷ đồng, lũy kế năm 2009 đạt 194,8 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 2.898 đồng, EPS quý 4 đạt 613 đồng.

* Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ (mã TKC-HNX) doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 173,75 tỷ đồng, lũy kế năm 2009 đạt 420,16 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 6,13 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 16,43 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (mã SHN-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 60,7 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 266,31 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt gần 3 tỷ đồng, lũy kế năm 2009 đạt 10,48 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 1.204,42 đồng, EPS quý 4 đạt 340,88 đồng.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà (mã SDU-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 67,7 tỷ đồng, lũy kế năm 2009 đạt 210,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 17,86 tỷ đồng, lũy kế năm 2009 đạt 51,82 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 5.182 đồng; EPS quý 4 đạt 1.785,97 đồng.

* Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (mã SAF-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 146 tỷ đồng, lũy kế năm 2009 đạt 357,53 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 3,81 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 14,1 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 5.211 đồng, EPS quý 4 đạt 1.411 đồng.

* Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (mã RCL-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 64,4 tỷ đồng, lũy kế năm 2009 đạt 150,81 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 31,07 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 55,25 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 22.103 đồng, EPS quý 4 đạt 12.428 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01 (mã S91-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 21,45 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 47,17 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 3,51 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 5,12 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (mã TKU-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 309,84 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 874,67 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 45,43 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 91,25 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 4.304 đồng; EPS quý 4 đạt 2.143 đồng.

* Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại Tp.Hà Nội (mã TPH-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt gần 10 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 38,9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 615,76 triệu đồng; lũy kế năm 2009 đạt 1,94 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 965,08 đồng; EPS quý 4 đạt 305,44 đồng.

* Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (mã VC7-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 89,55 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 304,08 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 3,14 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 11,84 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 2.369 đồng; EPS quý 4 đạt 575 đồng.

* Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (mã VGS-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 252,15 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 1.079 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 6,93 tỷ đồng, lũy kế năm 2009 đạt 36,67 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa (mã THB-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 125,57 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 654,9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 3,65 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 19,18 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 1.678,7 đồng; EPS quý 4 đạt 319,4 đồng.

* Công ty Cổ phần than Cọc Sáu - TKV (mã TC6-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 713,64 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 2.146,66 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 28,04 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 52 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 5.777 đồng; EPS quý 4 đạt 3.116 đồng.

* Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp. Hồ Chí Minh (mã STC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 66,88 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 200,63 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 4,97 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 11,83 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 2.179 đồng.

* Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (mã LBE-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 17,4 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 61,08 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 âm 391,01 triệu đồng; lũy kế năm 2009 đạt 1,35 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 1.232 đồng; EPS quý 4 âm 357 đồng.