15:07 13/12/2020

2 doanh nghiệp bị xử phạt vì vi phạm công bố thông tin

Thuỷ Tiên

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên tiếp xử phạt các doanh nghiệp niêm yết vì vi phạm công bố thông tin

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Đầu tư MST (mã chứng khoán MST) và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc (mã chứng khoán VPW).

Ngày 10/12, theo Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, MST đã công bố thông tin sai lệch các chỉ tiêu doanh thu giá vốn và lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019 so với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 được kiểm toán.

Cụ thể, trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019, công ty báo cáo doanh thu thuần đạt 93 tỷ đồng, cao hơn gần 33 tỷ đồng so với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán. Bên cạnh đó, giá vốn và lợi nhuận sau thuế năm 2019 cũng bị chênh lệch lần lượt là 24,5 tỷ đồng và gần 10 tỷ đồng giữa hai báo cáo tài chính.

Bên cạnh việc phạt tiền, công ty này còn phải khắc phục hậu quả bằng cách cải chính thông tin đối với với nội dung công bố thông tin sai lệch.

Cùng ngày, Công ty Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc cũng bị phạt 50 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với báo cáo thường niên năm 2018 và giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo tài chính năm 2019.

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc tiền thân là Nhà máy nước Vĩnh Yên được thành lập vào năm 1963. Năm 2009, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định chuyển đổi công ty này thành công ty cổ phần với số vốn điều lệ hơn 68 tỷ đồng.

Năm 2011, công ty tăng vốn điều lệ lên hơn 94 tỷ đồng do ngân sách nhà nước cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho dự án công trình tuyến ống cấp nước DN315 cho Khu công nghiệp Bình Xuyên II (giai đoạn 1) năm 2010.

Sang đến năm 2016, vốn điều lệ được tăng lên hơn 111,5 tỷ đồng do tăng vốn ngân sách nhà nước cấp cho các công trình do công ty làm chủ đầu tư và nhận bàn giao tài sản Nhà máy nước Lập Thạch.