06:00 04/10/2013

20 khách sạn tốt nhất thế giới dành cho doanh nhân

An Huy

Danh sách 20 khách sạn tốt nhất thế giới dành cho doanh nhân theo xếp hạng của tạp chí Condé Nast Traveler, Bloomberg giới thiệu