09:53 22/01/2008

2008, Thái Lan giảm xuất khẩu gạo

Thu Trà

Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan đặt chỉ tiêu xuất khẩu 8,7 triệu tấn trong năm 2008, giảm 700.000 tấn so với năm 2007 do nguồn cung hạn chế

Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan đặt chỉ tiêu xuất khẩu 8,7 triệu tấn trong năm 2008, giảm 700.000 tấn so với năm 2007 do nguồn cung hạn chế.

Năm ngoái, Thái Lan đặt chỉ tiêu xuất khẩu 8,5 triệu tấn, cao hơn năm 2006 một triệu tấn. Nhưng do nhu cầu nhập khẩu gạo thế giới tăng sau việc Việt Nam và Ấn Độ tạm ngừng xuất khẩu, lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan đã bất ngờ đạt 9,4 triệu tấn.

Theo số liệu thống kê, hàng năm Thái Lan có thể sản xuất được 18 triệu tấn gạo, trong đó 11 triệu tấn phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước, số còn lại phục vụ xuất khẩu. Việc Thái Lan đặt chỉ tiêu xuất khẩu 8,7 triệu tấn đồng nghĩa với việc họ sẽ phải tiếp tục rút nguồn gạo dự trữ để xuất khẩu.