11:01 17/05/2018

21 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức bằng tiền

Hà Anh

TAC, GDT, NT2, ADS, FCM, PCE, THG, CAG, LIX, VFG, BMC, ANV, HAD, HCM, TDN, TIX, SGC, VBC, TET, DHP và FTS thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

TAC, GDT, NT2, ADS, FCM, PCE, THG, CAG, LIX, VFG, BMC, ANV, HAD, HCM, TDN, TIX, SGC, VBC, TET, DHP và FTS thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 15/6/2018, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã TAC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 24%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/5/2018.

* Ngày 8/6/2018, Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành (mã GDT-HOSE) chia cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/5/2018.

* Ngày 30/5/2018, Công ty Cổ phần Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 30/05/2018, Công ty Cổ phần Damsan (mã ADS-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 4/6/2018, Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (mã FCM-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 1/6/2018, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung (mã PCE-HNX) chi trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 31/5/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã THG-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 6/6/2018, Công ty Cổ phần Cảng An Giang (mã CAG-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 1,93%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 193 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 1/6/2018, Công ty Cổ phần Bột giặt LIX (mã LIX-HOSE) trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2017 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 5/6/2018, Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã VFG-HOSE) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 31/5/2018, Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Nam Việt (mã ANV-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2017 với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 14/6/2018, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (mã HAD-HNX) thanh toán cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 8/6/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (mã HCM-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 6/6/2018, Công ty Cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin (mã TDN-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 26/6/2018, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (mã TIX-HOSE) trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng) – trong đó, đợt 3/2017 là 5% và đợt 1/2018 là 10%. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 31/5/2018, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC-HNX) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 25/5/2018, Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (mã VBC-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỉ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 30/5/2018, Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc (mã TET-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 30/5/2018, Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng (mã DHP-HNX) trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 22/6/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (mã FTS-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.