11:28 05/12/2019

21 vi chất dinh dưỡng bắt buộc phải có trong sữa học đường

Nhật Dương

Sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường phải được cơ sở sản xuất, kinh doanh công bố trước khi đưa lưu thông trên thị trường

Sản phẩm sữa học đường phải đảm bảo đủ 21 vi chất dinh dưỡng. Ảnh minh họa.
Sản phẩm sữa học đường phải đảm bảo đủ 21 vi chất dinh dưỡng. Ảnh minh họa.

Đây là điểm mới tại Thông tư quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường vừa được Bộ Y tế ban hành ngày 5/12.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sữa tươi.

Theo đó, các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường, bao gồm sữa tươi nguyên chất tiệt trùng và sữa tươi tiệt trùng phải đáp ứng các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng QCVN 5-1:2010/BYT.

Về yêu cầu đối với vi chất dinh dưỡng trong các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong chương trình phải đảm bảo đủ 21 vi chất dinh dưỡng với hàm lượng như sau:

sua hoc duong-crop-crop

Bảng 21 vi chất dinh dưỡng.

Nguyên liệu đầu vào của các sản phẩm sữa tươi cũng phải đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sữa tươi nguyên liệu ban hành kèm theo Thông tư số 29/2017/TT-BNNPTNT.

Đặc biệt, sản phẩm sữa tươi sử dụng trong chương trình phải được cơ sở sản xuất, kinh doanh công bố trước khi đưa lưu thông trên thị trường theo quy định.

Việc ghi nhãn sản phẩm được thực hiện theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về ghi nhãn hàng hóa và Quyết định số 1783/QĐ-BYT về việc phê duyệt logo cho sản phẩm phục vụ chương trình Sữa học đường.

Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 20/1/2020. Tuy nhiên, đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong chương trình mà các địa phương đã đấu thầu (tính từ thời điểm mở thầu) cung cấp cho các trường mẫu giáo và tiểu học trước ngày thông tư có hiệu lực thì được sử dụng cho đến hết số lượng theo hợp đồng đã và sẽ ký kết.

Tương tự, với nhãn sản phẩm sữa tươi sử dụng trong chương trình đã sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trước ngày thông tư có hiệu lực thì được tiếp tục sử dụng nhãn cho đến khi hết hạn sử dụng ghi trên sản phẩm

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sữa tươi trên đây có trách nhiệm kê khai số lượng nhãn và báo cáo về Bộ Y tế trước ngày thông tư có hiệu lực.