17:47 13/03/2018

23 cổ phiếu đủ điều kiện làm chứng khoán cơ sở của chứng quyền có bảo đảm

Hà Anh

23 cổ phiếu đó gồm: BMP, CII, CTD, DHG, DPM, FPT, GMD, HPG, HSG, KDC, MBB, MSN, MWG, NT2, NVL, REE, ROS, SBT, SSI, STB, VIC, VJC và VNM

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo danh sách cổ phiếu đáp ứng điều kiện là chứng khoán cơ sở của chứng quyền cáo bảo đảm và hạn mức còn được phép chào bán quý 1/2018.

Cụ thể, HOSE cho biết dựa trên danh mục VN30 kỳ 1/2018 được công bố thông tin vào ngày 15/1 cùng giá trị vốn hóa, khối lượng và giá trị giao dịch, tỷ lệ freefloat thực tế chốt ngày 29/12/2017, HOSE đã lọc ra danh sách 23 cổ phiếu đủ điều kiện làm chứng khoán cơ sở cho chứng quyền có bảo đảm.

23 cổ phiếu đó gồm: BMP, CII, CTD, DHG, DPM, FPT, GMD, HPG, HSG, KDC, MBB, MSN, MWG, NT2, NVL, REE, ROS, SBT, SSI, STB, VIC, VJC và VNM.

Được biết, Chứng quyền có bảo đảm được định nghĩa tại Nghị định 60/2015/CP-NĐ là chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo một mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước một thời điểm đã được ấn định, hoặc được nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.