10:51 22/02/2021

4 tháng đầu năm HSG hoàn thành gần 50% kế hoạch lợi nhuận

Hương Giang

Tháng 1/2021, HSG ước đạt lợi nhuận sau thuế 175 tỷ đồng, luỹ kế 4 tháng đầu niên độ tài chính đạt 747 tỷ đồng, hoàn thành 49,8% kế hoạch đề ra trong niên độ

HSG đưa ra kế hoạch trong 3 năm đến 5 năm tới sẽ nâng số lượng Siêu thị Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home lên 1.200 siêu thị trên toàn quốc.
HSG đưa ra kế hoạch trong 3 năm đến 5 năm tới sẽ nâng số lượng Siêu thị Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home lên 1.200 siêu thị trên toàn quốc.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Mã chứng khoán: HSG) vừa công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất tháng 1/2021. Theo đó, doanh thu tháng 1/2021 ước đạt 3.108 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 175 tỷ đồng.

Lũy kế 4 tháng đầu niên độ tài chính 2020 - 2021 doanh thu HSG ước đạt 12.208 tỷ đồng, hoàn thành 37% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế HSG ước đạt 747 tỷ đồng, hoàn thành 49,8% kế hoạch đề ra trong niên độ.

Trước đó, kết thúc niên độ tài chính 2019 - 2020 (từ ngày 1/10/2019 đến ngày 30/9/2020) HSG đạt được kết quả kinh doanh bứt phá ngoạn mục: sản lượng đạt 1.622.682 tấn, vượt 8% kế hoạch, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 27.531 tỷ đồng hoàn thành 98% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 1.153 tỷ đồng, thực hiện 288% kế hoạch và tăng trưởng 219% với cùng kỳ.

Kết quả HSG đạt được trong bối cảnh năm 2020 đại bệnh Covid-19 bùng phát trên toàn cầu tạo ra những tác động chưa từng có tiền lệ đối với tình hình kinh tế - xã hội ở các quốc gia trên thế giới. Giá thép nguyên liệu biến động khó lường. Các doanh nghiệp đối mặt với các biện pháp phòng vệ thương mại từ các thị trường xuất khẩu. Thị trường nội địa cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Niên độ tài chính 2020 – 2021, HSG đặt mục tiêu sản lượng 1.800.000 tấn, tăng 11%; doanh thu 33.000 tỷ đồng, tăng 20%; và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Tại Đại hội đồng cổ đông diễn ra mới đây, lãnh đạo HSG xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm HSG đặt ra trong giai đoạn tiếp theo là phát triển chuỗi Siêu thị phân phối Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home, trong đó tập trung vào các giải pháp: Mở mới và nâng cấp các Cửa hàng hiện có thành Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home; Hợp tác với các nhà cung cấp để đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng cơ bản và vật liệu xây dựng hoàn thiện.

Bên cạnh đó, triển khai Dự án công nghệ thông tin và ERP giai đoạn 2, góp phần tối ưu hóa các quy trình hoạt động của Tập đoàn, tiết giảm chi phí vận hành, tiết giảm các công đoạn trung gian và góp phần tinh giảm bộ máy hoạt động.

HSG đưa ra kế hoạch trong 3 năm đến 5 năm tới sẽ nâng số lượng Siêu thị Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home lên 1.200 siêu thị trên toàn quốc, hướng đến mục tiêu: Sản lượng 3 triệu tấn, doanh thu 3 tỷ USD, lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng.