01:13 15/01/2008

40% website công ty chứng khoán có lỗ hổng bảo mật

Mai Uyên

Đây là thống kê của Trung tâm An ninh mạng BKIS khi khảo sát tình hình an ninh mạng của 60 website công ty chứng khoán

Khi giao dịch trực tuyến trở thành xu hướng, yêu cầu bảo mật càng cao.
Khi giao dịch trực tuyến trở thành xu hướng, yêu cầu bảo mật càng cao.
Đây là thống kê của Trung tâm An ninh mạng BKIS khi khảo sát tình hình an ninh mạng của 60 website công ty chứng khoán.

Cụ thể, trong số 60 công ty nói trên có tới 40% có website lỗi về bảo mật. Trước đó, vào tháng 3/2007, trong số 22 website đang hoạt động của các công ty chứng khoán Việt Nam mà BKIS khảo sát, 12 website (chiếm tới 54%) tồn tại lỗ hổng nghiêm trọng có thể bị hacker lợi dụng tấn công chiếm quyền kiểm soát.

Theo BKIS, sau khi có cảnh báo, tình hình an ninh bảo mật của các website của các công ty này được cải thiện, nhưng số lượng có lỗi vẫn ở mức cao. Bkis cũng ghi nhận được sự thay đổi nhận thức và sự đầu tư thích hợp cho vấn đề đảm bảo an ninh mạng của một số công ty chứng khoán đã có thương hiệu.

Cùng với kết quả khảo sát lần này, BKIS tiếp tục cảnh báo lỗ hổng hiện nay tại các website chứng khoán có thể bị hacker lợi dụng thay đổi thông tin kết quả giao dịch, sửa đổi chỉ số chứng khoán, đưa các thông tin thất thiệt về thị trường.

Nếu không được phát hiện kịp thời, kẻ xấu có thể lợi dụng hạn chế trên gây biến động trên thị trường chứng khoán để trục lợi và nhiều nhà đầu tư sẽ phải chịu thiệt hại.