08:58 25/09/2021

8 tháng năm 2021: Việt Nam nhập siêu từ Campuchia

Vũ Khuê -

8 tháng đầu năm 2021 Việt Nam nhập siêu từ Campuchia 355 triệu USD, chủ yếu là 2 mặt hàng nông sản như hạt điều 1,829 tỷ USD, cao su 823 triệu USD để làm nguyên vật liệu chế biến, sản xuất hàng xuất khẩu...

Xuất khẩu mặt hàng rau củ quả từ Việt Nam sang Campuchia 8 tháng đầu năm 2021 tăng 186,17%.
Xuất khẩu mặt hàng rau củ quả từ Việt Nam sang Campuchia 8 tháng đầu năm 2021 tăng 186,17%.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 8 tháng tháng đầu năm 2021 kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam - Campuchia đạt 6,653 tỷ USD, tăng 97,2 % so với cùng kỳ năm 2020. Dự kiến năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt gần 9 tỷ USD.

Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia đạt 3,149 tỷ USD, tăng 16,5 % và hàng hóa của Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam đạt 3,504 tỷ USD, tăng 423 % so với cùng kỳ năm 2020.

Như vậy, 8 tháng đầu năm 2021 Việt Nam nhập siêu từ Campuchia 355 triệu USD, chủ yếu là 2 mặt hàng nông sản như hạt điều 1,829 tỷ USD, cao su 823 triệu USD để làm nguyên vật liệu chế biến, sản xuất hàng xuất khẩu.

Về nhóm hàng hóa xuất khẩu sang Campuchia, 8 tháng đầu năm 2021 có 21/29 nhóm mặt hàng có mức tăng trưởng dương so với 8 tháng đầu năm 2020.

Điển hình như mặt hàng rau củ quả đạt 13,79 triệu USD tăng 186,17%; thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 102,42 triệu USD tăng 29,45%; xăng dầu các loại đạt 253,79 triệu USD, tăng 51,37%; hóa chất đạt 28,02 triệu USD, tăng 57,84%; phân bón các loại đạt 133,83 triệu USD, tăng 65,95%; chất dẻo nguyên liệu đạt 18,11 triệu USD, tăng 45,98%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 14,52 triệu USD tăng 42,93%; xơ sợi các loại đạt 51,11 triệu USD tăng 137,24%...

Tuy nhiên, cũng có 8/29 mặt hàng có mức tăng trưởng âm so với 8 tháng đầu năm 2020, như: thủy sản, cà phê, bánh kẹo và các sản phẩm ngũ cốc, clanhke và xi măng, sản phẩm gốm sứ, kim loại thường và sản phẩm từ kim loại, sản phẩm nội thất…

8 tháng đầu năm 2021, có 10/11 nhóm hàng Việt Nam nhập khẩu có mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, hàng rau, củ, quả đạt 30,49 triệu USD tăng 59,16%; hạt điều đạt 1.833 triệu USD tăng 610,16%; ngô đạt 79.440 USD mặt hàng xuất khẩu mới của Campuchia; đậu tương đạt 1,83 triệu USD, tăng 548,99%; cao su đạt 822,80 triệu USD, tăng 433,87%...

Năm 2020 kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa Việt Nam – Campuchia đạt 5,327 tỷ USD, tăng 0,84% so với năm 2019. Trong đó, hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia đạt 4,149 tỷ USD, giảm 5,3% và hàng hóa Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam đạt 1,178 tỷ USD tăng 30,9% so năm 2019.