15:22 15/09/2021

Nhập siêu 2,63 tỷ USD trong 8 tháng năm 2021

Song Hà -

Lũy kế đến hết tháng 8/2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 429,68 tỷ USD, tăng 27,5% với cùng kỳ năm trước. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 213,52 tỷ USD, tăng 21,8% và nhập khẩu đạt 216,15 tỷ USD, tăng 33,7%...

Xuất khẩu tháng 8/2021 đạt 27,23 tỷ USD.
Xuất khẩu tháng 8/2021 đạt 27,23 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 8/2021 đạt 54,57 tỷ USD, giảm 4,2% so với tháng trước.

Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 27,23 tỷ USD, giảm 2,3% so với tháng trước (tương ứng giảm 636 triệu USD).

So với tháng trước, các mặt hàng xuất khẩu giảm trong tháng như giày dép các loại giảm 562 triệu USD, tương ứng giảm 40,2%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 522 triệu USD, giảm 39,1%; hàng dệt may giảm 464 triệu USD, giảm 14,9%...

Một số nhóm hàng xuất khẩu tăng trong tháng như: điện thoại các loại và linh kiện tăng 827 triệu USD, tương ứng tăng 17,5%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 548 triệu USD, tương ứng tăng 14,8%; sắt thép các loại tăng 382 triệu USD, tương ứng tăng 35,2%...

Tính chung trong 8 tháng năm 2021, tổng trị giá xuất khẩu đạt 213,52 tỷ USD, tăng 21,8%, tương ứng tăng 38,15 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 7,78 tỷ USD, tương ứng tăng 50,6%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 4,09 tỷ USD, tương ứng tăng 14,8%; sắt thép các loại tăng 3,95 tỷ USD, tương ứng tăng 127%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 3,75 tỷ USD, tương ứng 11,9%...

Số liệu hải quan cũng cho thấy, Việt Nam bỏ ra 27,34 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa trong tháng 8, giảm 6,1% về số tương đối, tương ứng giảm 1,77 tỷ USD về số tuyệt đối so với tháng trước.

Tổng trị giá nhập khẩu trong 8 tháng năm 2021 là 216,15 tỷ USD, tăng 33,7%, tương ứng tăng 54,47 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 8,16 tỷ USD, tương ứng tăng 35,5%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 8,08 tỷ USD, tương ứng tăng 20,9%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 3,82 tỷ USD, tương ứng tăng mạnh 43,6%...

Lũy kế đến hết tháng 8/2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 429,68 tỷ USD, tăng 27,5% với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 92,62 tỷ USD.

Như vậy, trong 8 tháng năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước thâm hụt 2,63 tỷ USD, ngược lại với con số xuất siêu 13,69 tỷ USD của cùng kỳ năm trước. 

Tổng cục Hải quan ghi nhận, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng đạt 38,44 tỷ USD, giảm 1,1% so với tháng trước, đưa trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 8 tháng/2021 đạt 297,43 tỷ USD, tăng 31,2%, tương ứng tăng gần 70,8 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng này đạt 20,02 tỷ USD, tăng nhẹ 0,1% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu của khối này trong 8 tháng/2021 lên 156,64 tỷ USD, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 8/2021 đạt 18,42 tỷ USD, giảm 2,3% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu của khối này trong 8 tháng năm 2021 đạt 140,78 tỷ USD, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính toán của Tổng cục Hải quan cho thấy cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 8/2021 có mức thặng dư trị giá 1,59 tỷ USD, đưa cán cân thương mại trong 8 tháng/2021 lên mức thặng dư trị giá 15,86 tỷ USD.